BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genel 10:37 5 Ekim 2014

Dünyanın en okumuş 10 ülkesi!

Ülkelerin matematik, okuma ve yazmadaki becerilerini ölçen araştırmaya göre ilk 10'da bu ülkeler yer alıyor.

7/24 Wall St, dünyanın en eğitimli ülkelerini belirlemek için pek çok ülkede yükseköğrenim görmüş ya da görmekte olan 25 ve 64 yaş arası yetişkinleri üzerinde bir araştırma yaptı ve bu kişilerin matematik, okuma ve yazmadaki becerilerini ölçmeye çalıştı. Tabii bu araştırmada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da, yükseköğretim alan kişilerin sonrasında kendilerini ne kadar geliştirdiklerini görmekti.

Bu rapordaki veriler OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)’nin Eğitime Bir Bakış 2013 adlı çalışmasına dahil edildi. Bu raporda 38 OECD üyesi ve 8 OECD üyesi olmayan ülke ele alındı. Ayrıca bu rapor, eğitim ve işsizliğe ek olarak kamu ve özel harcamaların eğitime olan katkılarını öğrenmeyi de amaçlamaktadır.

10 – AVUSTRALYA

Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: % 38.3
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): % 3.1
Eğitim için harcanan GDP: % 6.1
Avusturalya uluslararası öğrenciler için popüler olan bir yer. Öyle ki 2009 yılında toplam nüfusun % 25’den fazlasını yabancı öğrenciler oluşturmaktaydı. The Wall St. Journal’a göre şimdilerde yabancı öğrencilerin Avustralya’daki yüksek eğitime olan ilgisi azalmakta. Bu yüzden Avusturalya’daki üniversiteler programlarını uluslararası öğrenciler için yeniden yapılandırıyorlar. Avustralya’da yüksek lisans derecesi olanlar iş bulma konusunda daha yüksek şansa sahipler. Yüksek lisans programlarını tamamlayan Avustralyalı gençler çok şanslı çünkü dünyadaki en az işsizlik oranına sahipler.

9 – FİNLANDİYA
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: % 39.3
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): % 1.7
Eğitim için harcanan GDP: % 6.5
Finlandiya orta dereceli okul öğrencilerinin uluslararası başarılarının ardında çok farklı ve etkili bir eğitim sistemi yatıyor. Finlandiya’nın uzun süredir orta eğitime büyük yatırım yapıyor. Ayrıca gayrı safi milli hasılasının yaklaşık %2’sini lisansa eş değer eğitim programlarına yatırıyor. Finlandiya’nın yükseköğretim sisteminin neredeyse tamamı hükümet tarafından yürütülüyor. 2010 yılında kamu finansmanında Finlandiya, Norveç hariç, yüksek öğretim harcamalarının yaklaşık %96’sıyla en yüksek bütçeyi ayıran ülke olmuştur. OECD ortalaması sadece %68’dir.


8 – YENİ ZELLANDA
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: % 39.3
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %2.9
Eğitim için harcanan GDP: %7.3
Orta eğitimini tamamlayan Yeni Zellanda halkı, teknik ve meslek eğitimi almış oluyor. OECD’de yayınlanan rapora bakıldığında yetişkinlerin %15 inden fazlasının eğitimlerini bu şekilde tamamladığını görüyoruz. 2010 yılında yapılan araştırmaya göre eğitim harcamalara yapılan GDP oranının Amerika ile aynı olduğu görülüyor.

7 – İNGİLTERE
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %39.4
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %4.0
Eğitim için harcanan GDP: %6.5
OECD’ye göre eğitim harcamaları İngiltere’de artmış. Buna ek olarak, İngiltere’e 2000 yılından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilen tercih edilen ikinci yer haline gelmiştir.

6 – GÜNEY KORE
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %40.4
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %4.9
Eğitim için harcanan GDP:%7.6
Korelilerin eğitim aldıktan sonra iş bulma şansı büyük. Üniversiteden mezun olanların sadece%2,6’lık kısmı iş bulma konusunda sorun yaşıyor. Bu oran diğer OECD ülkelerinin yanında oldukça düşük. Ayrıca OECD’ye göre Koreli öğretmenler iyi bir maaşa ve yaşam standartlarına sahip. 2010 yılındaki GDP oranlarına bakıldığında yükseköğretim ve ileri araştırma programlarına yaptıkları harcamalar yüksek oranlara sahiptir. Ancak bu harcamaların çoğu devlet tarafından karşılanmıyor çünkü OECD verilerine göre ülke özel harcamalarla 3. sırada yer almakta.

5 – AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %42.5
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %1.4
Eğitim için harcanan GDP: %7.3
2008 ve 2010 yılları arasında yapılan araştırmaya göre OECD ülkeleri arasında kamu harcamalarını %5 oranında arttırdığı görülmektedir. Ancak ABD’nin bu süre zarfında eğitime yaptığı harcamalarında %1 lik bir azalma görülmüştür. Buna rağmen 2010 yılında yapılan araştırmaya göre öğrenci başına yaptıkları harcama 22,700 $ olarak belirlendi. Ayrıca, Amerika da orta okul öğretmenleri 10 yıllık bir deneyime sahip olduktan sonra bu meslekdeki en yüksek maaşı alabiliyorlar.

4 – İSRAİL
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %46.4
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): n/a
Eğitim için harcanan GDP: %7.5
İsrail de 18-21 yaşındaki erkekler ve 18-20 yaşındaki kadınlar askeri bir eğitim almak zorundalar. OECD’ye göre, bu eğitimi alan yaş grubundaki kayıtlar oldukça düşük seviyede… İsrail’de bir yükseköğretim programından mezun olma ortalaması OECD kayıtlarından daha yüksek. Wall Street Journal’a göre İsrail’e göç eden iki Amerikalı kimyager Nobel Ödülü kazandı ve bu durum ülkede yükseköğretim için geleceğe yönelik yeni fonlar yaratılmasına sebep oldu.

3 – JAPONYA
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %46.4
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %3.0
Eğitim için harcanan GDP: %5.1
OECD de yer alan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Japonya GDP’sinin görece küçük bir kısmını eğitime harcıyor. Ama ülke dünyanın en eğitimli popülasyonuna sahip. Ayrıca, Japonya yetişkinleri okur yazarlık bakımından ABD ile karşılaştırıldığında %23 daha üst seviyede. OECD’ye göre 2010 yılında öğrenci başına yükseköğretime yaptıkları yıllık harcamanın oldukça yüksek olduğu ve bu harcamanın artma eğiliminde olduğu gözlenmiştir.

2 – KANADA
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %51.3
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): %2.3
Eğitim için harcanan GDP:%6.6
Kanada 2010 yılında öğrenci başına 16,300$ harcadı. Kanada’nın yükseköğretime yaptığı harcamalar GDP yüzdelerine yansıyarak OECD’ye kaydedildi.

1 – RUSYA
Üniversite ya da yüksek lisans mezunlarının oranı: %53.5
Yıllık ortalama büyüme oranı: ( 2000-2011 ): n/a
Eğitim için harcanan GDP:%4.9
2011 yılı itibariyle, Rusya nüfusunun 25-64 yaş arası kesiminin yarısından fazlası yükseköğretime erişmiş oldu. OECD ortalamasıyla karşılaştırıldığında yetişkinlerin yaklaşık %95‘inin orta eğitimi tamamladığı görülüyor. OECD’ye göre Rusya tarih boyu eğitime güçlü yatırımlar yapmış bir ülke. Ancak, son haberler iyi bir eğitim seviyesine sahip olan Rusya’nın imajını lekemiş olabilir. Çünkü bazı raporlar politikacıların ve zengin kesimin doktoralarını ve tezlerini yolsuzlukla elde ettiğini gösteriyor.

Kaynak: Eğitimpedia

Son Dakika Haberleri