BİZİ TAKİP EDİN

© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Genel 14:27 3 Aralık 2013

Eğitimde ortalamanın yine çok altındayız!

2012 raporunda matematik, okuma ve fen puanlarını yükselten Türkiye, 64 ülke içindeki sıralamasını yükseltemedi ve 42’nci sırada kaldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) aracılığı ile üye ülkelerin hükümetleri arasında sağlanmış işbirliğinin ürünü olarak 3 yılda bir yayınlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)’nın 2012 raporunda matematik, okuma ve fen puanlarını yükselten Türkiye, 64 ülke içindeki sıralamasını yükseltemedi ve 42’nci sırada kaldı.

Türkiye, özellikle 10 yıl önce 423 olan matematik ortalamasını 448’e çıkarmasına rağmen Hırvatistan (471), Sırbistan (449), Yunanistan( 453) ve İsrail (466) gibi ülkelere yaklaşmasına rağmen geçemedi.

2012 PISA raporunda OECD üyesi ve PISA’ya iştirakçı toplam 64 ülkede 15 yaş grubu öğrenciler üzerinde yapılan test sınavları sonuçlarına göre; öğrencilerimiz 2003 yılındaki 423 olan matematik puanını 448’e yükselterek 42’nci sırada yer aldı. Türkiye, ilk kez 2006 da yapılan okuma sınavında aldığı 424 puanını 454’e fende 424 olan puanını ise 464’e yükseltti. PISA 2012 raporunda, Türkiye’nin geçen 10 yıl içinde özellikle matematikte ortalama 3.2, okuma 4.1 fen 6.4 puanlık artış sergilemesi taktirle karşılanırken bu gelişmenin çok gerideki ve büyük eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere konsantre olunarak gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda, özellikle matematikte en düşük sonuçları kaydeden öğrenciler arasında yüzde 10’luk bir gelişme gözlendiği belirtildi.

OECD’de sondan üçüncüyüz
OECD ülkeleri sıralamasında 2003 yılından bugüne tüm raporlarda Meksika’nın ardından en kötü performansı sergileyen Türkiye, OECD’ye yeni üye olan Şili’nin son sırada yer alması sayesinde sondan üçüncülüğe yükseldi.

PISA 2012 raporunun sunduğu veriler şöyle;
– 2000 yılından bu yana okuma performansı karşılaştırılabilir verilere sahip 64 ülke ekonomilerinde 32 ülke, ortalama okuma-anlama performansında iyileşme gösterirken, 22 ülke sabit kaldı. 10 ülkenin performansında ise bozulma görüldü.

– OECD ülkeleri arasında Türkiye ile birlikte Şili, Estonya, Almanya, Macaristan, İsrail, Japonya, Kore, Lüksemburg, Meksika, Polonya, Portekiz ve İsviçreli öğrenciler son PISA değerlendirmelerinde okuma performanslarını geliştirdiler.

– 2000 ve 2012 yılları arasında, Arnavutluk, İsrail ve Polonya’da en iyi performans gösteren öğrencilerin payı artarken, temel okuma yeterlilik düzeyde uymayan öğrencilerin payları azaltıldı.

Cinsiyet farkı kız öğrenciler lehine genişledi

– Okuma-anlama performansındaki cinsiyet farkı, 2000-2012 yılları arasında kız öğrenciler lehine 11 ülkede genişledi.

– Kız öğrenciler fen sınavları performansındaki cinsiyet farklılıklarında erkekleri Ürdün (43), Katar (35), Birleşik Arap Emirlikleri (28) puan, Bulgaristan, Tayland, Karadağ, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Malezya ve Türkiye’de de 20 ila 10 puan arasında geride bıraktılar.

– 2006 ve 2012 arasında Türkiye’de OECD averajı altında yeterlililik performans sergileyen öğrencilerin payında önemli bir azalma görüldü.

– Matematik derecelendirmesinde erkek öğrenciler 37 ülkede kızlara göre daha iyi performans sergilerken, kız öğrenciler 5 ülkede erkekleri geride bıraktı.
Türkiye, Finlandiya, Makao-Çin, Rusya, İsveç ve ABD’nin içinde bulunduğu ghrupta ise 2003 yılına göre erkekler lehine olan 8 puanlık fark 2012 yılında yok oldu.

Yüksek milli gelir avantaj

Raporda yüksek milli gelire sahip ülkelerin sonuçlarda avantaj sağladığı belirtilirken, bu ilişkinin nedensel doğası hakkında hiçbir gösterge olmadığı halde göreceli bir avantajın bulunduğu ifade edildi. Vietnam, Endonezya ve OECD ülkelerinden Meksika ve Türkiye gibi milli gelirleri nispeten düşük seviyelerde olan ülkelerin performansını yorumlarken bunun özellikle dikkate alınması gerektiği belirtildi.

Komşu ile fark kapandı

PISA’nın matematik değerlendirmesinde Türkiye, komşu Yunanistan ile arasındaki 49 puanlık farkı 5’e, okuma ortamasındaki 22 puanlık farkı 2, fen bilimlerindeki 49 puanlık farkı ise 4 puana kadar indirdi.

PISA nedir, ne işe yarar?

1997’de geliştirilen PISA ilk kez 2000 yılında uygulandı. Üç yılda bir öğrencilerin tabi tutulduğu sınavlar her dönemde belli bir derse yoğunlaşırken öğrenciler diğer ana derslerden de sınanıyor ve sonuçlar derlenerek eğitim politikalarına ışık tutması amacıyla rapor haline getiriliyor.

PISA bireysel olarak öğrencileri yarıştırmaktan ziyade ülke eğitim sistemlerinin öğrencileri ne kadar iyi yetiştirdiğini ölçmek üzere geliştirilmiştir. Testler yalnızca bilgi düzeyini ölçmez aynı zamanda muhakeme, analiz ve sentez becerilerini de ölçer. PISA soruları gerçek yaşam koşullarından hareket eder ve ülkelerin insan gücü kalitesini ortaya koyar.

PISA Türkiye

Türkiye 2003’ten beri düzenli olarak PISA’ya katılan ülkeler arasındadır. 2012 PISA sınavına TUİK NUTS1 sistemine göre 12 istatistik bölgesini temsil eden öğrenciler katılmıştır.

PISA nasıl ölçer?

PISA soruları üniteye bağlı senaryolardan oluşmaktadır. Her bir ünitede metinler, şekiller, tablolar ve/veya grafiklerden oluşan ortak bir madde kökü ile ardından gelen metnin, şeklin, tablonun ya da grafiğin farklı yönleri ile ilgili maddeler bulunmaktadır. Bu maddelerin yarısı ya tam çoktan seçmeli ya da yarı (“evet/hayır”, veya “katılıyorum/katılmıyorum”) çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Kalan sorular ise, öğrencilerin kısa ya da uzun, kendi yanıtlarını oluşturmalarının istendiği açık uçlu maddelerdir. Puanlama uzman kişiler tarafından yapılmaktadır.

UZAK DOĞU ÜLKELERİ ZİRVEDE
Matematik
1-Şangay-Çin 613
2-Singapur- 573
3-Hong Kong-Çin: 561
4-Çin Taipei: 560
5-Kore: 554
6-Macao-Çin: 538
7-Japonya: 536
8-Liechtenstein: 535
9-İsviçre: 531
10-Hollanda: 523
44-Türkiye: 448
Okuma-Anlama:
1-Şangay-Çin: 570
2-Hong Kong-Çin: 545
3-Singapur: 542
4-Japonya: 538
5-Kore: 536
6-Finlandiya: 524
7-Çin-Taipei-İrlanda-Kanada: 523
8-Polonya: 518
9- Liechtenstein-Estonya: 516
10- Avustralya-Yeni Zelanda: 512
42-Türkiye: 475
Fen Bilimleri:
1-Sangay-Çin: 580
2-Hong Kong-Çin: 555
3-Singapur: 551
4- Japonya: 547
5-Finlandiya-545
6-Estonya: 541
7-Kore: 538
8-Vietnam: 538
9-Polonya: 526
10-Kanada, Liechtenstein: 525
43-Türkiye: 463

Son Dakika Haberleri