Terör Nedir

Terör veya terörizm bireylerin, grupların ya da devletin siyasal bir amaçla başka kişi ve gruplara karşı giriştiği, savaş dışı sistemli şiddet eylemleri olarak tanımlanabilir. Terör eylemleri, kral ya da devlet başkanı gibi üst düzey yetkililerini, toplumun bazı önde gelen kişilerini ya da yargıç ve güvenlik görevlisi gibi kimseleri öldürmekten, bir havalimanını ya da alışveriş merkezini bombalamaya kadar değişen çeşitli biçimlerde olabilir. Terör, insanları korkutup boyun eğmeye zorlayarak bir gücü, bir egemenliği zorla kabul ettirmek amacıyla uygulanır. Bundan başka, karşı şiddet hareketlerine yol açarak, amaca uygun bir siyasal ortam yaratmak için de kullanılır.

Terörizmin ve insan kaçırma eylemlerinin tarihi çok eskilere dayanır ama modern anlamda terörizmin 19. yüzyılın ikinci yarısında tabanca ve küçük bombaların geliştirilmesi ve çeşitli devrimci grupların amaçlarına ulaşmak için terörist eylemlere girişmesiyle başladığı söylenebilir. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da ortaya çıkan bu gruplar terörizmi başlıca eylem biçimi olarak benimsemişti. Baskıcı polis önlemleriyle ülkeyi yöneten Rus Çarı II. Aleksandr’ın, 1881’de Halkın İradesi adlı örgütün gerçekleştirdiği bombalı bir saldırı sonucu öldürülmesi bu türden terörist eylemlere örnektir.

Amerikan İç Savaşı (1861-65) sonrasında kölelikten kurtulan siyahları sindirmek için ırkçı beyazların Güney eyaletlerinde kurduğu Ku Klux Klan adlı terörist örgüt de buna örnektir.

Bir devletin, yasal sınırlamalara aldırmaksızın, tutuklama, hapis, işkence ve idam gibi uygulamalarla korku ortamı yaratarak halka ekonomik, toplumsal ve siyasal amaçlarını benimsetmeye çalışması “devlet terörü“ olarak tanımlanır. I. Dünya Savaşı’ndan (1914-18) sonra Almanya’da Naziler iktidara gelmek ve sonra da yönetimlerini sürdürebilmek amacıyla terörizmden yararlanmıştır. Yakın geçmişte Şili ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinde devlet terörünün en çarpıcı örnekleri yaşandı.

TERÖR KELİMESİNİN KÖKENİ

Terör kelimesi dilimize Fransızca “terreur” kelimesinden geçmiştir. Kelimenin kökeni latincedir ve “korkudan titreme” ya da “titremeye sebep olma” anlamlarına gelir. TDK, terör kelimesine Türkçe karşılık olarak “yıldırı” kelimesini götermektedir ve yıldırıyı da “Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş, terör” olarak tanımlamaktadır.

Terör Haberleri

Loading...