Çölün Manhattan’ı Şibam

Şibam, Yemen'de bulunan 7 bin nüfuslu bir kasaba. Şehrin adına ilk kez MS 3. yüzyıla tarihlenen belgelerde rastlanmış. Geçmişte Hadramut Krallığı'nın başkenti olan kasaba, ününü mimari dokusuna borçlu.

Çölün Manhattan’ı Şibam

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Şibam’da tüm yapılar kerpiçten yapılmış ve bunlardan 500 kadarı yüksekliği 5 ilâ 11 kat arasında değişen çok katlı evler.

Şibam’daki çok katlı yapıların pek çoğunda, her katta bir ya da iki daire yer alıyor. Çoğu bitişik nizamda inşa edilen ve evler arasında sokak olarak 1-2 metrelik geçitlerin bırakıldığı şehrin mimari yapısı, bedevi saldırılarından korunmak için bu şekilde geliştirilmiş.

(Imago – Depo Photos)

Şibam’ın yaklaşık olarak 1700 yıllık bir şehir olduğu sanılmakla birlikte, aslında şehirde bulunan yapıların çoğu 16. yüzyıldan kalma. Kerpicin dayanıksızlığı nedeniyle çabuk yıpranan evler yüzyıllar boyunca pek çok onarım ve yıkım da görmüş…

Şibam batılı kaynaklarda çoğu zaman “en eski gökdelenler şehri” ya da “çölün Manhattan’ı” olarak anılıyor. Şehir, kent planlamacılığının en eski ve en iyi uygulandığı yerlerden biri. Dünyadaki en yüksek kerpiç binalar, 30 metreyi aşan yükseklikleriyle Şibam’da bulunuyor.

(Imago – Depo Photos)

Bu yapılar dünyada apartman tarzı yapıların ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kerpiç yapıların dış cephelerine yağmur ve rüzgârlardan zarar görmemesi için kalın bir mantolama işlemi uygulanıyor ve cephelerin belirli aralıklarla elden geçirilmesi gerekiyor.

Dupnisa: Trakya'da ziyaret edilebilecek tek mağara İlginizi Çekebilir Dupnisa: Trakya'da ziyaret edilebilecek tek mağara