Sözcü Plus Giriş

Corona virüsünü bulaştıran kişiye ceza verilebilir mi?

Avukat Burak Alcan, "Bir insanın bir başka insana bu virüsü bulaştırması ve sonucunda bulaşan kişinin hastalanması veya ölmesi halinde herhangi bir ceza sorumluluğu gündeme gelir mi?" sorusuna cevap verdi.

Güncellenme: 16:43, 13/03/2020
Corona virüsünü bulaştıran kişiye ceza verilebilir mi?

Hukuki Haber’de bir köşe kaleme alan Avukat Burak Alcan, corona virüsü taşıyan kimsenin virüsün yayılmasından doğan sorumluluğunu ele aldı.

Yazıda “Bir insanın bir başka insana bu virüsü bulaştırması ve sonucunda bulaşan kişinin hastalanması veya ölmesi halinde herhangi bir ceza sorumluluğu gündeme gelir mi?” sorusunu soran Alcan, şu cevabı verdi:

“Elbette bir kimsenin bir başkasının bu hastalığa yakalanmasına bilerek ve isteyerek neden olması halinde kasten yaralama veya öldürme suçu gündeme gelebilir. Yine bir kimsenin kendisinden beklenen dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek bir başkasının bu hastalığa yakalanmasına ve böylece sağlığının bozulmasına veya ölümüne neden olması halinde taksirle yaralama/öldürme suçları gündeme gelebilir.

VİRÜSÜ TAŞIYAN KİŞİ BUNUN FARKINDA OLMALI

Ancak teorik olarak bu tespitler yapılabilirse de pratik olarak bir kimsenin sorumluluğu cihetine gitmek kolay değildir. En başta suçun manevi unsurlarıyla bağlantılı olarak, suçun oluşmasına engel teşkil eden birçok durum bulunmaktadır.

Bir kimsenin kastından bahsedilebilmesi için gerçekleştirdiği hareketin mahiyetini, neye neden olacağını, yani neticesini, kime karşı gerçekleştirdiğini bilmesi ve buna rağmen hareketini gerçekleştirerek neticeyi istediğinin ortaya koyulması gerekir. O halde, bir kimsenin bu hastalıkla bağlantılı olarak kastından bahsedebilmek için, en başta virüsün kendinde olduğunu bilmesi gerekir. Korona virüsünü taşıdığını bilmesi için ise, kendisinde bu virüsle ilgili tetkikler yapılmalı ve taşıdığı bulgusuna ulaşılması icap etmektedir. Zira kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, virüsün semptomları, diğer semptomlarla oldukça benzerdir. Sonucu pozitif çıkan kimsenin karantinaya alınacağı dikkate alındığında, bu kişinin başkalarına kasten bu hastalığı bulaştırmasının pek mümkün olmadığını düşünebiliriz.

Ancak böyle bir imkanın bulunmadığı zamanda, kişinin kendisinde bu virüsün bulunduğunu bildiği halde bulaşmasını önleyici tedbirler almaması, kişinin olası kastını gündeme getirebilir. Olası kast halinde, kişi neticenin gerçekleşmesini açıkça istemese de, gerçekleşmesini umursamamaktadır. Kendisinde korona virüsü bulunan kimsenin başkalarına bu virüsü bulaştırması oldukça kolay olduğundan, yani neticenin gerçekleşmesi muhtemel olduğundan, bu kimsenin meydana gelecek neticelerden sorumluluğunun olası kast düzeyinde olduğunu ifade edebiliriz. Ancak kamuoyuna yansıyan ve Belçika'da bir metroda gerçekleştiği iddia edilen bir videoda, maskeli kişinin elini ağzına götürüp sonra, tutamaç olarak kullanılan direklere elini sürdüğü görülmektedir. Şayet bu kişi korona virüsü taşıyor ise kastından (ikinci derece doğrudan kast); belirtilerini taşıyor ise olası kastından bahsedilebilir.

İlginizi ÇekebilirCorona virüs hakkında doğru bilinen 12 yanlışCorona virüs hakkında doğru bilinen 12 yanlış

YAŞ DURUMU BELİRLEYİCİ

Failin kastının (doğrudan veya olası) varolduğu tespit edilse dahi, bu kastın öldürmeye yönelik olmadığını çoğu kez söylemek mümkündür. Zira açık kaynaklardan edinilen bilgilere göre hastalık çocuk, genç ve orta yaşlı grupta çoğu kez normal bir grip hastalığının atlatıldığı biçimde atlatılmaktadır. Ancak bu virüse yakalanan yaşlılar bakımından durumun daha farklı olduğu ve dünya genelinde gerçekleşen ölümlerin önemli bir kısmının bu kesimden olduğu bilinmektedir. Şu halde, bir kimsenin bilerek korona virüsünü bulaştırdığı kimsenin ölüm riski yüksek gruptan olmadığı sürece öldürme kastından bahsetmek pek mümkün görünmemektedir. Kendisinde korona virüsü belirtileri olan veya tespit edilen bir kimsenin bilerek ve isteyerek yaşlı insanlara bu virüsü bulaştıracak hareketlerde bulunması (üstüne bilinçli olarak hapşırma, kullandığı kişisel eşyalarına bilinçli şekilde ağız burun akıntılarını sürme gibi) öldürmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilebilir. Bu hareket sonucu ilgili yaşlı insan virüse yakalansa, ancak tedavi olup ölmekten kurtulsa, failin kasten öldürmeye teşebbüs ettiği söylenebilir.

KULUÇKA SÜRESİNDE BİLİNMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Virüsün kişinin kendisine bulaştığını kuluçka süresinde bilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu süreçte başkalarına virüs bulaştıran kişinin, bu duruma ilişkin bilgisi bulunmadığından kastından da bahsetmek mümkün değildir (TCK m.30/1). Ancak korona virüsü belirtileri ortaya çıkmasından itibaren gerekli önlemleri almayan kişinin ceza sorumluluğu sınırlarına geldiğini ifade etmek isteriz. Bu semptomları gösteren bir kimsenin herhangi bir tedbir almadan, çevresini ikaz etmeden sosyal ilişkilerine devam etmesi, toplu taşımayı tedbirsiz biçimde kullanması, olası kastını değilse de bilinçli taksirini gündeme getirecektir. Zira, bu kimse tehlikenin farkında olmasına rağmen, bir yandan kendisinden beklenen tedbirleri almamakta, diğer yandan da böyle bir neticenin gerçekleşmesini -en azından kategorik olarak- istememektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında, korona virüsü taşıyan kimselerin bilerek ve isteyerek bu hastalığı başkasına bulaştıracak hareketlerde bulunması veya halkın yoğun olduğu yerlerde bulunması ve onlara yönelik tedbirsiz davranışlar içinde olması halinde, ceza sorumluluğu bulunacağı kanaatindeyiz.”

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü Türkiye'de hangi şehirde? Resmi açıklama geldi mi?Corona virüsü Türkiye'de hangi şehirde? Resmi açıklama geldi mi?