Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yeniden kuruldu

Geride bıraktığımız hafta içi, 703 Sayılı KHK’yla lağvedilen Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden kuruldu.

Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yeniden kuruldu

Genel Müdürlüğün kuruluşu, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 11. Bölümüyle gerçekleştirildi. Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tüzel kişiliği haiz özel bütçeli genel müdürlük olarak yeniden kuruldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 1949 tarihli 5441 sayılı kanunla kurulmuştu; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ise 1970 tarihli 1309 sayılı kanunla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuştu.

CUMHURBAŞKANI, YÖNETMELİĞİ VE BÜTÇEYİ BELİRLEYECEK

9 Temmuz 2018'de yayınlanan 703 Sayılı KHK'yla Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi lağvedilmiş ve bu kanunda bir takım değişiklikler yapılmıştı. KHK ile değiştirilen kanundaki ayrıntılar şöyleydi:

1- “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” şeklinde değiştirildi.

2- “Devlet Tiyatroları genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu'nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi de, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesiyle değiştirildi.

Bu kurumlarda görevli sanatçılar, 657 sayılı Devlet Memurları Yasası'na bağlı olmakla birlikte, kurumun özerkliğini sağlayan ilgili yasalar gereğince, her sanat yılı sonunda kurum içinde bir sözleşme imzalıyordu. Her iki genel müdürlük de lağvedilince sanatçıların sözleşmeleri de askıya alınmıştı.

ESERLERİ KURUL BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurulan bu kurumun teşkilat yapısı, repertuar belirleme, disiplin, sanat ve yönetim kurulları ile bütçeleri de yeniden düzenlendi. Oynanacak eserler Edebi Kurul tarafından belirlenecek. Edebi Kurul, sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 kişi ile Genel Müdür, Başrejisör, Başdramaturg ve bir sanatkardan oluşacak. Kurul, başkanını kendi üyeleri arasından seçecek.

Loading...