Doğru malzemenin doğru yerde kullanılması iyi tasarımı getirir

Prof. Dr. Genco Berkin’in başta iç mimarlık, mimarlık öğrencileri olmak üzere meslek hayatına yeni adım atan tasarımcı ve uygulamacılar düşünülerek hazırlanan “İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay” adlı kitabı YEM Yayın tarafından yayımlandı.

Doğru malzemenin doğru yerde kullanılması iyi tasarımı getirir

Kitapta tasarımcılara, detay ve malzeme ekseninde, tasarım sürecini destekleyecek eksiksiz bir donanım kazandırma hedefiyle tüm verileri yalın ve kolay anlaşılabilir bir biçimde aktaran Berkin, kitabı hazırlama gerekçesini ve içeriğini şöyle özetliyor:

*İç mimarların işlevsel ve estetik mekânlar yaratabilmeleri için kullanacakları malzemeye ait üretim ve biçimlendirme yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir.

*Doğru malzemenin doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması iyi tasarımı getirir. Her gün yeni bir malzemenin üretildiği ve kullanıma sunulduğu bir ortamda tasarımcı, en azından doğal ve yapay üretilmiş malzemelerin başlıcalarının hammaddelerini ve bunlar üzerinde uygulanan işlemleri bilmek zorundadır. İç mimarlar, mekân oluşturmakla kalmaz aynı zamanda mobilya tasarlayarak günlük hayatı kolaylaştıran ve güzelleştiren etkiler gerçekleştirir.

*İç Mimarlıkta Malzeme ve Detay'da, malzeme seçimi sürecinde tasarımcının hangi unsurlara dikkat etmesi gerektiği birçok noktada belirtilmiştir. Bu kitapta iç mekân tasarımına yönelik 40 ayrı tasarım öğesi, hammaddenin işlenişi, malzeme seçiminde tasarımcının dikkat etmesi gereken konular ve şantiyede uygulanabilecek en uygun detay çözümlemesi bir araya getirilerek okuyucuya aktarılmıştır. Kitapta tasarımcılar için gerekli olan tüm tasarım parametreleri ele alınmıştır.

Loading...