Dört kadın sanatçının “Hafif Uyku”su

Hafif uyku. Sözlükteki tabiriyle "çabucak ve kolayca uyanılabilen, derin olamayan uyku". Hayatı ve sanatı önemsediği ve daha da ötesi insanlara önemsetmeyi önemsediği için hafif uykuda olan dört başarılı sanatçı.

Dört kadın sanatçının “Hafif Uyku”su

Dört kadın sanat dünyasındaki kolektif şuurun mekana ve nesnelere yüklediği kutsiyetin gücünün yadsınamayacağını, şuurlu bir hafif uyku halinin taçlandırdığı eserleri ile insanlara sarsıcı bir biçimde aktarıyor. Her biri yaşamın ve sanatın farklı birikimleriyle bezenmiş dört sanatçı onlar. Fakat eserleri, sanatı vazgeçilmez kılan kaynaktan akraba. Dördü bir arada hayatın içindeki her renk gibiler.

HAFİF UYKU ARK KÜLTÜR’DE

İnsan yaşamını kontrolü altına alan “mekan ve nesne”nin tılsımlı bir değere yükselmesi, nicedir entelijansiyanın kafa yorduğu tartışma alanları arasında. Behar, Köse, Batu ve Okan, günden güne kurallarına uyduğumuz nesnelerin kölesi haline fark etmeden evrildiğimiz ve özgürlüğümüzü kaybederek adeta hafif uykuya geçtiğimizi vuruyor yüzlerimize.
Sanatçıların eserleri, üzerine titredikleri “Gerçek Işık”tan, “Farkındalık”tan doğan eserlere dönüşüyor.
Ark Kültür’de 30 Kasım’da açılışını yapacak olan “Hafif Uyku” sergisi, bir tablodan bir heykele, bir nesneden bir bireye, çok eski bir geçmişi yeni bir güne bağlayan yaşam döngüsünü ve gelinen son noktayı hatırlatacak ve sorgulatacak şekilde gününü bekliyor.