Günümüzü anlatan sergi: Çoğunluk Kaygısı

Serdar Kaynak’ın 'Çoğunluk Kaygısı' adını verdiği kişisel sergisi Galeri Merkür’de açıldı. 27 Nisan'a kadar gezilebilecek olan 'Çoğunluk Kaygısı' sergisi, içgüdüsel olarak gelişmekte olan teknolojiyle, gittikçe belirsizleşen ve öngörülemez geleceğimizin politik kurgusu üzerine odaklanan bir sergi...

Günümüzü anlatan sergi: Çoğunluk Kaygısı

‘Çoğunluk Kaygısı’ sergisi merkezine, doğada hali hazırda var olan, organik kodların otomatik işleyişine dayanan iletişim biçimleriyle bir toplumsal yapı ve politik düzen oluşturan arıları alarak, bu politik düzeni yorumlayıp ütopyalar ve distopyalar uçurumunda kurgular yaratıyor. Aynı zamanda, dijital dünyanın kitch ve glitch estetiğine karşı bunların parıltılarını içine gömüp gerçekle yüzleşen bir şekilde dışına doğal, organik ve dinginliğe doymuş bir estetik çıkararak, bu kurguların ekosistemlerini birer eser olarak sunuyor. Sergi, bizi totaliter rejimlerin kök nedenine götürüp onların bir eleştirisini sunuyor.

Kozalar Serisi 1

Arıların arzuları baldır, arıların üretim biçimleri, arıların artı değeri baldır, toplum formları tam bir kimyasal ya da hormonsal totalitarizmdir. Çünkü iletişim tarzları feromon denen bir hormonun sinyallerine dayanır. Arı işletim sistemi sinyali alır, taşıdığı programda kodu okur ve cevap olarak yapması gerekeni yapar. Serdar Kaynak, ‘Çoğunluk Kaygısı’ sergisinde, arıların bu toplumsal ve politik durumlarıyla kurduğu analojide, totaliter yönetim mekanizmasının aslında ne kadar insan olma durumuna aykırı bir tutum olduğunu açık bir şekilde göstermek istiyor.

İstenmeyen (Ret)

Serdar Kaynak, işlerinde kurduğu ekosistemlerinde arıların toplumsal düzenindeki mükemmel işleyişinin sadece arılara ait olduğunu, söz konusu insan olduğunda ise; çöküşlerin, karışıklıkların, yıkımların ve göçlerin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. İnsan bedeni formundan arı formuna, arı formundan insan bedeni formuna geçişler bir taraftan totalitarizmi arzulayan kitledeki bireyin prototipini yansıtırken, diğer taraftan gelişen teknolojinin otomatikleştirdiği toplumda bu prototiplere gittikçe daha da yaklaşmakta olduğumuzu ifade ediyor.

Göç – Çoğunluk Kaygısı

Sergide, arıların politik yaşamlarının, ‘Kabullenmek’ isimdeki eserde kozalarda başlayıp ‘Çoğunluk Arzusu’ eserinde arzunun yavaş yavaş kristalleşmeye başladığı ama yine de masum bir baharı andıran bir ekosistemden sonra ‘İstila’ isimli eserde aşırılıkların kitche göndermede bulanan bir estetikle hükümran olmaya başladığı ekosisteme geçer. Bu dizginin sonunda da artık ‘Yaşanmaz Olan Topraklar ve Göç’ vardır. Diğer taraftan, Serdar Kaynak, totalitarizmin kapalı yapısını ‘Hücre’ isimli eserde yansıtır, daha sonra bu yapıya ‘Gizli Dünyalar’ üçlemesinde alternatifler sunar.

Gizli Dünyalar

Yine ‘Azınlıklar’ eserinde birbirinden kopuk parçalar arasında doğru bağlantılar kurulduğunda alternatif güç dengelerinin yaratılabileceğinin mümkün olduğunu vurgular. ‘İstenmeyen’ isimli eser, aslında insanın mevcut doğasına aykırı olmasından kaynaklı her seferinde yıkılmaya mahkûm totaliter rejimde, yıkımdan sonra terk edilmiş hükümdarın imgesini yansıtır. Seride son olarak ‘Kozalar’ eseri geleceğe, geleceğin teknolojiyle yeniden biçimlenen insanına her şeye rağmen umutla bakmayı tavsiye eder.

Azınlık

Serdar Kaynak'ın sergideki neredeyse tüm eserleri organik malzemelerle oluşturulurken bununla birlikte, konuya içkinlik bağlamında iktidar ilişkisinin köküne götüren bir şekilde, her birinde onlara kimliklerini verecek kimyasal tepkimeler kullanması ayrıca dikkat çeken bir unsur. Eserlerin kimliğine yansıyan bu durum konuya içkinlik bağlamında görsel estetikle eserlerin tümünde ve sergi genelinde bir bütünlük oluşturuyor.

Kabullenmek

Sergi isminin ‘Çoğunluk Kaygısı’ seçilmiş olması ise çoğunluğun kaygı duyma durumunu değil, gelişen teknoloji sonuçlarının doğurabileceği totaliter bir gelecekle yüzleşirken kaygı duymamız gerektiğini vurguluyor.

Instagram: Serdar Kaynak