O çocuk kitabına 18 yaş sınırlaması!

Hollandalı yazar Ted Van Lieshout’un ‘Ben Bir Sihirbazım’ isimli kitabının içerisinde yer alan şiddet içerikli resimler ve cinayet konusu nedeniyle 18 yaşından küçüklere satılması yasaklandı. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

O çocuk kitabına 18 yaş sınırlaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bugün bir çocuk kitabıyla ilgili 18 yaş sınırlama kararını yayınladı. Hollandalı şair ve çocuk edebiyatçısı Ted Van Lieshout'un ‘Ben Bir Sihirbazım' isimli kitabı içerisinde yer alan şiddet içerikli resimler ve cinayet konusu nedeniyle yasaklandı. Kurul 2016 yılının Mart ayında 1. baskısı yayınlanan kitabın “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılmasını kararlaştırdı.

Hollandalı yazar Ted Van Lieshout

BABASINI İKİYE KESİYOR

Söz konusu kitabın teşhiri ya da reklamı da yapılmayacak. Kitap sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Kitapta, bir çocuğun sihir yaparken yaşadıkları anlatılıyor. Kitabın arka kapağında yer alan tanıtımda şu ifadeler bulunuyor; “Baba, sandığa gir!', ‘Ya sonra?' diye sordu babam. ‘Sonra seni ikiye keseceğim.' ‘Aman' diye bağırdı babam. ‘Çok acır!', ‘Acımaz' dedim. ‘Çünkü bu bir numara.', ‘Peki bakalım' dedi babam. Sonra her şey ters gitti. Hem de korkunç derecede ters…” Söz konusu kitap yayınlandıktan sonra veliler ve okurlardan çok sayıda tepi almıştı.

BAZI İFADE VE TASVİRLER…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararı şöyle;

“Ted Van Lieshout tarafından yazılan, Ufuk Güngör tarafından çevirisi yapılıp, Sylvia Eve tarafından resimlenen, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da 1. basımı yapılan ‘Ben Bir Sihirbazım' isimli kitabın kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.”

1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi şöyle;

Madde 4 –(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılıKanunun hükmüdür.) Heyetçe  tetkik  edilerek  küçüklerin  maneviyatı  için  muzır  olduğuna  karar  verilen  kitap, mecmua  ve  mevkut  risalelerin  isimleri  bir  liste  halinde  Maarif  Vekaletine  tevdi  olunur.

Bu listenin   bir   sureti   Maarif   Vekaletinden   Adliye   Vekaletine   gönderilir   ve   bu   tarikle müddeiumumiliklere  tebliğ  edilir.  Listeye  dahil  olan  eserlerin  sahiplerine  en  büyük  mülkiye makamlarınca  tebligat  yapılır.  Bu  tebligat  üzerine  eser  sahiplerinin  ellerinde  mevcut  eserlerinin ilk  sahifelerine  “tahdidata  tabidir”  damgasını  vurmaları  mecburidir.  Bu  suretle  damgalanan eserler:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H)  Kitapçılar  tarafından  küçüklere  gösterilemez,  para  mukabilinde  ve  parasız  onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.