Opera ve balede değişiklik! Yükselmek artık daha kolay…

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelinin, görevde yükselme ve unvan değişikliği kriterlerinde değişiklikler yapıldı. Bundan böyle kurumda terfi etmek eskisinden daha kolay olacak.

Opera ve balede değişiklik! Yükselmek artık daha kolay…

Veli TOPRAK/ANKARA

Kurumda yükselme sınavlarında başarılı olmak için 70 puan alma şartı, 60 puana düşürüldü. Sözlü sınav için gereken 60 puan şartı da tamamen kaldırıldı. Yönetmelik değişikliğiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselmesini ‘Kolaylaştıracak' düzenlemeler getirildi.

Görevde yükselme sınavı, daha önceki yönetmelikte ‘Şube müdürü, müdür ve bununla aynı düzeydeki kadrolara atacaklar' için yapılıyordu. Yeni yönetmelik ile herhangi bir statü belirtilmeden ‘Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda’ biçiminde genel bir ifade kullanıldı. Böylelikle görevdeyken yükselecek personel sayısının kapsamı genişledi. Sınavlarla ilgili bölümlerden ‘Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevler' ifadeleri de çıkartıldı.

YAZILI SINAV 70 PUANDAN 60'A DÜŞTÜ, SÖZCÜ SINAV KALDIRILDI

Daha önce yazılı sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekiyordu. Yeni düzenleme ile başarı puanı azaltılarak 60'a indirildi. Yönetmelikte yer alan, ‘Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az 60 olarak uygulanır' cümlesi ise tamamen kaldırıldı.

YAZILI SINAVI SADECE GENEL MÜDÜRLÜK YAPACAK

Yazılı sınavı kurumun yanı sıra ÖSYM-MEB gibi kurumlar yapıyordu. Artık yazılı sınavı sadece Genel Müdürlük yapacak. Yönetmelikte yer alan “Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır” ifadesi de kaldırıldı.

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Selman Ada açığa alındı İlginizi Çekebilir Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Selman Ada açığa alındı