Opera ve baledeki değişiklik kadrolaşmanın önünü mü açıyor?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nde idari personelin terfi etmesi için gerekli olan bazı kriterler değiştirildi. Kurumdan edilinen bilgiye göre, değişiklikler 'kadrolaşma'nın önünü açabilir.

Opera ve baledeki değişiklik kadrolaşmanın önünü mü açıyor?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nde birtakım değişiklikler yapıldı. Buna göre, idari birimlerdeki personelin terfi etmesi için gerçekleştirilen yazılı sınavdaki başarı puanının 70’den 60’a düşürüldü, sözlü sınav kaldırıldı ve sınavların ÖSYM-MEB gibi kurumlarda değil, sadece Genel Müdürlük tarafından yapılması kararlaştırıldı.

Sözcü.com.tr‘nin edindiği bilgilere göre, bu değişikliğin satın alma müdürlüğü, muhasebe gibi idari ve bürokratik işleyişe sahip kurumları etkileyeceği öğrenildi. Genel Müdür ve festival başkanlığı gibi birimlerin başında sanatçıların olması ve bu isimlerin atama yöntemiyle bu görevlere gelmeleri, bu değişiklikten etkilenmeyecekleri anlamına geliyor.

KADROLAŞMANIN ÖNÜ AÇILABİLİR

Ancak, terfinin kolaylaştırılmasının kurumdaki ‘kadrolaşma’nın önünü açacağı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü görevinden ihraç edilen Selman Ada döneminde yapılan harcamalara dair de Sayıştay incelemesi yapıldığı ve inceleme sonunda usulsüz harcamalar yapıldığına dair bulguların saptanabileceği bildirildi.

HARCAMALAR MÜŞTEREK BELİRLENİYOR

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun’a göre, müessesenin alım ve satım muameleleri ile hesap usulleri Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarınca birlikte tespit ediliyor. Kurum’un yıllık bütçesi Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine Genel Müdürlük tarafından hazırlanıyor, ardından Kültür Bakanlığınca tasdik ediliyor. Kurumun hesap dökümü kesin hesap cetvelleriyle birlikte her yıl başında Sayıştay’a gönderiliyor.

Opera ve balede değişiklik! Yükselmek artık daha kolay... İlginizi Çekebilir Opera ve balede değişiklik! Yükselmek artık daha kolay... Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Selman Ada açığa alındı İlginizi Çekebilir Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Selman Ada açığa alındı