‘Osmanlı’da Oğlancılık’ kitabına ‘muzır neşriyat’ kararı

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, Rıza Zelyut’un “Osmanlı’da Oğlancılık” kitabının “Küçükler için zararlı nitelikte” olduğuna karar verdi. Kurul kararında kitap için “Çocuklar ve gençler açısından Türk tarihi hakkında çok aykırı ve olumsuz bir imaj oluşturarak tarihlerinden utanmalarına yol açacağı gibi kendi öz tarihlerinede düşman olmalarına neden olacaktır” denildi.

‘Osmanlı’da Oğlancılık’ kitabına ‘muzır neşriyat’ kararı

CAN ÖZÇELİK

“Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa” göre hakkında “Küçükler için zararlı nitelikte” kararı verilen yayının nasıl satılacağı da tarif ediliyor. Kanuna göre bu yayınlar, “İçi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılabilir ve ‘Çocuklara zararlıdır' ibaresi dışında hiçbir yazı ve resim bulunamaz” şeklinde satılabilir.

YAYINEVİ: KİTAP OĞLANCILIĞI ELEŞTİRİYOR

Kitabın kaynakçasında yer alan eserlerin “doğruluğu şüpheli” olduğunu belirten kurula kitabı basan Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Tunca Arslan itiraz etti. Arslan, yazar Rıza Zelyut'un kitabında “oğlancılık” şeklinde tanımlanan ilişki biçimini net biçimde eleştirdiğini ifade etti.

Arslan, Kurul kararının kitabın kaynakçasıyla ilgili yorumuna da “sınırlarını aşmışlardır diyerek şöyle yanıt verdi: “Kitapta yer verilen son dönem kaynakları ise otorite oldukları herkesçe kabul edilen İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Necdet Sakaoğlu, Halil İnalcık, Abdülbaki Gölpınarlı gibi isimlere aittir. Bunları ‘şüpheli kaynak' veya ‘zararlı kaynak' olarak göstermek, söz konusu kurulun sınırlarını aştığını gösteren başka bir örnektir.”

“İSTİSNAİ YAŞAM TARZLARI GENELLEŞTİRİLMEKTEDİR”

Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun “Osmanlı'da Oğlancılık” kitabıyla ilgili “Küçükler için zararlı niteliktedir” diyerek verdiği kararda “Kitapta oğlancılıkta denilen homoseksüel ilişkinin başta Osmanlı yönetici sınıfından başlamak üzere tüm kurumlar içerisinde hatta esnaf ve halk tabakasında yaygın olduğu, padişahlardan tutun da en alt kademede yöneticiye kadar bu işle iştigal edildiği husunda genelleme yapıldığı Osmanlı Devletinin kuruluş felsefesi ve temellerinin göz ardı edildiği, adeta bu dönemin Türk toplumuna yabancılaştırarak töhmet altında bırakıldığı, güvenirliliği şüpheli olan alıntılarla toplumumuzun özünde olmayan istisnai yaşam tarzlarının genelleştirerek Osmanlı toplumunun bütününe teşmil edildiği anlaşılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“KİTABIN YARARLANDIĞI KAYNAKLAR DEVLET KORUMASINDA”

Kaynak Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Tunca Arslan, kitabın Osmanlı dönemi yazar ve şairlerinin eserlerinden yararlanılarak kaleme alındığını vurgulayarak şunları söyledi: “Kitapta alıntılanan klasikleşmiş Osmanlı eserleri, halen kütüphanelerimizde koruma altındadır. Osmanlı padişahlarınınkiler de dahil çeşitli şairlerin divanları, şehrengizler, başta ‘Evliya Çelebi Seyahatnamesi' ve Gelibolulu Ali'nin ‘Ziyafet Sofraları' olmak üzere Osmanlı kültür ürünlerinin incelenmesiyle hazırlanan ‘Osmanlı'da Oğlancılık' kitabının ‘muzır neşriyat' ilan edilmesi, Başbakanlık Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun, her şeyden önce Osmanlı kültüründen habersiz olduğunu göstermektedir.

“KİTAP ÇOÇUKLARIMIZI BU EĞİLİMDEN KORUMAYI AMAÇLIYOR”

Çocuklara yönelik taciz ve tecavüz olaylarına dair haberlerin ne yazık ki arttığı son dönemde, söz konusu kitap küçüklere zarar vermek veya onların manevi yapılarını olumsuz etkilemeyi değil, tam aksine o yapıyı deşifre ederek çocuklarımızı bu eğilimden korumayı amaçlamıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun ruhuna tümüyle uygun düştüğüne inandığımız kitabımızın muzır neşriyat ilan edilmesi ve poşet içinde satılması gerektiğine dair bu tasarrufla ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağız.”

‘Tenimdeki İmza' hakkında ‘muzır' kararı verildi İlginizi Çekebilir ‘Tenimdeki İmza' hakkında ‘muzır' kararı verildi