Osmanlı’daki mûsıki hayatı ‘Sarayın Sesi Halkın Nefesi’nde’

Bayram Bilge Tokel'in kaleme aldığı Sarayın Sesi Halkın Nefesi, okurlarla buluştu.

Osmanlı’daki mûsıki hayatı ‘Sarayın Sesi Halkın Nefesi’nde’

Kapı Yayınları tarafından okura sunulan Bayram Bilge Tokel'in yeni kitabı Sarayın Sesi Halkın Nefesi'nde, mûsıkimizin iki ana kolunu oluşturan halk ve sanat mûsıkîsi gelenekleri “Türk”, “türkü” ve “Türkçe” merkeze alınarak kültür bağlamında ilk defa bu genişlik ve derinlikte tartışılıyor.

Kitapta Osmanlı döneminde mûsıkî hayatı, kavramlar ışığında genişleyen çağrışımlar, zengin mûsıkî içeriğimiz, türkülerin gayriresmî tarihi, mMûsıkî ve toplumsal hayat arasındaki güçlü bağlar, tarihsel kırılmaların mûsıkîye etkisi, mûsıkî ve müzik arasındaki farklar, Osmanlı'da devlet erkanının mûsıkî ile ilişkisi ele alınıyor.