Sözcü Plus Giriş
GALERİ Savaştı, bir ülke kurdu, okudu ve yazdı... İşte, Atatürk'ün eserleri... 9 Kasım 2017 12:47
1 Gençliğinden itibaren cephe cephe gezdi. Emperyalistlere karşı savaştı, özgür bir ülke kurmak için hayal etti. Kurdu da... Hem de sarsılmaz bir cumhuriyet kurdu. Bu sırada 4 bine yakın kitap okudu. Sadece okumakla yetinmedi. Askeri, geometri, siyasal, sosyolojik konularda da ufuk açıcı kitaplar kaleme aldı. İşte, Atatürk'ün imzasının bulunduğu kitaplar...
2 Nutuk - 1927
3 Geometri - 1937
4 Medeni Bilgiler - 1930
5 Taktik Tatbikat Gezileri - 1916
6 Zabıt ve Kumandan İle Hasbıhal - 1918
7 Bölüğün Muharebe Eğitimi - 1908
8 Arıburnu Muharebeleri Raporu - 1918
9 Takımın Muhabere Eğitimi - 1908
10 Cumalı Ordugâhı - 1909
11