Yargıtay’dan ‘Figüranlar işçidir’ kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, figüranların işçi olduğuna karar verdi. Ayrıca bir dizide attan düşen figüranın yaralanmasını da "İş kazası" olarak kabul etti.

Yargıtay’dan ‘Figüranlar işçidir’ kararı

Özel bir figüranlık ajansına bağlı çalışan bir figüran, dizi setinde bindiği attan düşerek yaralandı ve sağlık kurulu kararıyla yüzde 11,30 oranında iş göremezlik raporu aldı. Yaralanan oyuncu maddi tazminat talebiyle İstanbul 3. İş Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, sözleşmenin istisna sözleşmesi (eser sözleşmesi) olduğu gerekçesiyle davayı iş davası saymadı ve görevsizlik kararı verdi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, figüranın açtığı maddi tazminat davasında, İstanbul 3. İş Mahkemesinin “figüran ile yapımcı firma arasındaki sözleşmenin iş değil eser sözleşmesi olduğu, bu nedenle davanın iş mahkemesinde görülemeyeceği” gerekçesiyle verdiği görevsizlik kararını bozdu ve davanın iş mahkemesinde görülmesini karara bağladı.

Bozma kararı üzerine, dosyayı yeniden görüşen yerel mahkeme, ilk kararında direndi.

YARGITAY: FİGÜRAN OYUNCU İŞÇİDİR

Direnme nedeniyle dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun gündemine geldi. Kurul, Yargıtay 21. Hukuk Dairesini haklı bularak kazanın iş kazası olduğuna, davaya iş mahkemesinin bakması gerektiğine, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdiği kararda, “Figüran oyuncuların sosyal güvenlik hukuku bakımından sigortalılıkları değerlendirildiğinde kanun koyucunun da figüran oyuncuları hizmet akdi kapsamına alarak işçi kabul ettiği anlaşılmaktadır. Yönetmenin talimatlarıyla sıkı sıkıya bağlı ve tek görevi figüran oyuncu olarak belli sahnelerde rol almak olan, kendine ait bir iş organizasyonu da bulunmayan davacıyı eser sözleşmesi kapsamına almak hukuka uygun değildir” diye belirtti.

Böylece figüranlar da hukuki açıdan işçi olarak kabul edildi.

Loading...