Zafer Malkoç Uyuşturulmuş Bedenleri ele alıyor

Dürüstlük ve bitmeyen bir umutla hala kurtarılabilecek bir dünya olduğuna inanan bir insanın dışa vurmuş kavgası...

Zafer Malkoç Uyuşturulmuş Bedenleri ele alıyor

Zafer Malkoç, “Fransızca ‘imperialisme' kelimesinden Türkçe'ye geçen bir sözcüktür. Bir devletin, diğer devletler aleyhine genişlemesi, onları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasına dayanan yayılmacı politikalar izlemesidir. Günümüzde daha çok söz konusu olan İktisadi Emperyalizm'dir.

zaer-malkoc

İktisadi Emperyalizm, sanayi devriminin ortaya çıkarttığı bir sonuçtur. Bir yandan yabancı ülkelerdeki ham madde kaynaklarını, diğer yandan da dış pazarları ele geçirme amacı güder. Böyle bilgiyi öğrendikten sonra, benim için de , çağdaş emperyalizm bukalemun gibi renk değiştirir bir hale gelmiştir” tezleriyle emperyalizmin fonetiğini ve gramerini tuvallerine aktarıyor.

Zafer Malkoç yaptığı gerçekçi tuvalleri ile bizi bugüne, sorgulayacağımız eleştirel bir evrene götürüyor. Onun resimlerinde, bugünün dünyasında herkesin gördüğü, farkında olduğu ama dile getirmekten çekindiği bir dünya düzenini görüyoruz. Her bir tablosu bir sorunun başka yönlerini gösterir nitelikte. Emperyalizmin en ağır tarafından ele aldığı eserleri izleyici de bir kayaya çarpma etkisi yaratıyor. En dramatiği de sanatçının etkilendiği en büyük gerçeklik bugünün bilinç ötesindeki karanlık dünyasında aslında bilinmezlikle ortaya çıkan karamsar realite…