Zeytinyağı müzesi

Zeytin ve zeytinyağının bilinen tarihi en kapsamlı ve kronolojik şekilde yansıtan “Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Sergi Alanı” 30 yılı aşkın süreyi aşan bir emeğin sonucunda oluşturuldu.

Zeytinyağı müzesi

Turizmci Hasan – Gürsel Tonbul çiftinin sergilenen tüm objeleri koleksiyon haline getirdikleri müze, Aydın'ın Kuşadası'na bağlı Davutlar beldesi yolu üzerinde bulunuyor.

Müzeye Osmanlı dönemine ait 3 asırlık kapıdan giriliyor.

Müzede, zeytinyağının 2 bin 500 yıl öncesinden başlayarak erken sanayi dönemine uzanan süreci sergileniyor. Büyüklüğüyle de dünyanın en büyük zeytin ve zeytinyağı tarihi müzeleri arasında yer alan, Oleatrium 3 bin metrekarelik alana inşa edilmiş. Diğer müzelerden farklı bir diğer özelliği ise içeride ki bölümler tarihi bir sıraya göre dizayn edilmiş ve özel mankenler ile canlandırılmış.

Urla’daki Klozemenai’da bulunan 2 bin 500 yıl öncesine ait işliğin çalışma ve işleyiş düzeni canlandırılıyor

ROMA DÖNEMİNE YOLCULUK

Müzenin ön kısmında sağ ve sol tarafında kağnılar, develer, at arabaları ve traktörler ile zeytinin fabrikaya nasıl taşındığı anlatan görseller yer alıyor.

Müzenin birinci bölümünde, orijinali Urla'daki Klozemenai'da bulunan işliğin çalışma ve işleyiş düzeni, hemen sonrasında ki ikinci bölümde ise, tarih öncesinden günümüze ilkel yöntemlerle zeytinyağı üretiminde kullanılan araç ve gereçler sergileniyor.

Üçüncü bölümde, zeytinyağının aydınlanmada kullanılmasını anlatan kandiller ve fenerler yer alıyor. Hemen arkasındaki galeride ise Roma dönemine bir yolculuk gerçekleştirip Archimedes tarafından keşfedilen ‘sonsuz vida' ve Romalılara özgü ‘Trapetum' taş değirmeniyle tanışıyorsunuz. Sekizinci bölüm Ortaçağ'ın ve Bizans İmparatorluğu'nun son yıllarında kullanılan teknoloji gösteriliyor.