Sözcü Plus Giriş

Hadi ipucu sorusundaki resimdeki müzik aleti nedir?

Sosyal medyayı son zamanlarda kasıp kavuran Hadi Bilgi Yarışması'nın bu akşam 20.30'da yapılacak yarışma için yayınladığı sorunun cevabı haberimizde! Yarışmacılar merakla internetten araştırıyor "Resimdeki müzik aleti nedir?". İşte ayrıntılar...

Güncellenme: 17:18, 04/09/2018
Hadi ipucu sorusundaki resimdeki müzik aleti nedir?

Hadi, bu akşamki yarışmanın ipucu sorusunu yayınladı. Hadi,  AppStore ve GooglePlay üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Hadi Intagram adresinde yayınladığı soru: Resimdeki müzik aleti nedir? İşte cevabı…

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI: NEY

Resimdeki müzik aleti Ney’dir. Ney, üflemeli çalgıdır. Kaşgarlı Mahmut, Divân-ı Lügati’t-Türk adlı Türk kültür ve dilini anlatan eserinde, Sagu denilen, “Erler” için düzenlenen, ölüm, erdem ve acıları anlatan tören’lerde kullanıldığını aktarmıştır.

“Ney”, yakın zamanlarda Farsça’ya geçmiş olup nâ veya nay (kamış) adını almıştır. Arap toplumunda da üflemeli çalgıların hemen tümü için kullanılan mizmâr sözcüğü ise, (nefes borusu, ses organı anlamında) ney için de kullanılmıştır. Türkçede ise hemen her zaman ney olarak anılmıştır. Kavimler Göçünden çok eski zamanlardan kalan, Runik Harfler’in aslının henüz anlaşıldığı; Proto Türk Yazıtları zamanından kaldığı düşünülen kültür’izleri gibi miras kalmış olan, çok az kültürel öğelerin devamı olarak ise, bugünkü Romanya'da nayu olarak adlandırılır.

Sümer toplumunda MÖ 5000 yıllarından itibaren kullanıldığı sanılan bu çalgıya ait elimizdeki en eski bulgu, MÖ 3000-2800 yıllarından kalan bugün Amerika’da Philadelphia Üniversitesi Müzesi’nde sergilenen neydir. Çalgının o dönemlerde de dinsel törenlerde kullanıldığı sanılmaktadır.

Günümüzde ney, Türk sazı olarak anılmaktadır ve tasavvuf müziğinin bir simgesi haline gelmiştir. Bir müzik aleti için kullanılan çalmak yerine, Ney için üflemek tabiri kullanılır. Burada üflemenin mecazi bir anlamı vardır. Kaynağını İslam’da Allah’ın insanı yaratırken ruhu üflemiş olmasından alır. Bu mecazdan etkilenilmesini sağlayan bir unsur da; flüt çalarken “Tü”, yan flüt için “Fü” seslerinin ağızdan çıkması gibi ney üflenirken ağızdan “Hû” sesi çıkarılmasıdır. Hû, tasavvufta “O” demektir.