Sözcü Plus Giriş
GALERİ Aksaray'daki Somuncu Baba Minyatür Müzesi 9 Nisan 2019 15:25
1 Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Aksaray'da yaşamış dönemin ünlü alimlerinden Somuncu Baba adına açılan Somuncu Baba Minyatür Müzesi, kenti ziyaret edenleri renkli minyatürleri ile ağırlıyor.
2 Hacı Bayram-ı Veli’nin de hocası olan Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli’nin kıldırdığı cenaze namazı ile bugünde türbesinin bulunduğu yere defnedilmiş.
3 Somuncu Baba minyatür Müzesi, Somuncu Baba'nın doğumundan ölümüne kadar olan yaşantısını anlatıyor.
4 1331 yılında Kayseri’ de doğan Şeyh Hamid-i Veli, (Somuncu Baba) ilim çalışmalarını Şam, Erdebil ve Tebriz’de sürdürmüş.
5 Safeviyye Tarikatının Anadolu’ da yayılmasını sağlayan Şeyh Hamid-i Veli, Tebriz'den sonra Bursa'ya yerleşmiş çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında somun pişirip sokak sokak dolaşarak "somunlar, müminler" nidasıyla insanlara ekmek dağıtmış.
6 Bu sebeple Şeyh Hamid-i Veli "Somuncu Baba" veya "Ekmekçi Koca" olarak da tanınmış.
7 Yıldırım Beyazıd, Bursa Ulu Camii’ ni yaptırdığında ilk açılış hutbesini Somuncu Baba okumuş.
8 Hacca gidiş yolunda Hacı Bayram-ı Veli ile tanışmış ve onu dünyaya ve ahrete ait ilimlerle eğiterek yetiştirmiş ve irşad görevi için Ankara’ ya görevlendirmiş.
9 Hactan dönüşte Aksaray’ a yerleşmiş ve burada 1412 yılında vefat etmiş.
10
11
12
13