Sözcü Plus Giriş
GALERİ Ankara'nın binlerce yıllık Augustus Tapınağı 22 Eylül 2019 11:05
1 Ankara Ulus'ta Hacı Bayram Camii bitişiğinde olan Augustus (Ogüst) tapınağı, MÖ 25 yılından sonra, Frigya tanrısı Men adına yapılmış ancak zaman içinde yıkılmış.
2 Bugün kalıntıları bulunan tapınak ise son Galat hükümdarı Amintos'un oğlu kral Pilamenes tarafından Roma İmparatoru Augustus adına bir bağlılık nişanesi olmak üzere yaptırılmışsa da hala Augustus Tapınağı olarak adlandırılmakta.
3 Bizanslılar zamanında çeşitli eklemeler yapılıp, pencereleri açılarak kilise haline getirilen tapınak, asırlar sonra 1555 yılında İmparator Ferdinand'ın yolladığı Hollandalı Busbecque tarafından bulunmuş.
4 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, 1930 yılında Dr. Hamit Zübeyr Koşay tarafından gerçekleştirilen kazılarda, tapınağın tüm mimari yapısı ortaya konulmuş.
5 Augustus Tapınağı, yapıldığı dönem göz önüne alındığına ilgi çekici mimamri özellikler taşımakta.
6 Etrafı dört sütunla kuşatılmış dört duvar halindeki tapınağın etrafını çevreleyen boyuna on beşer, enine altışar adet kırk iki, tapınağın kapısı önünde dört, arkada iki adet sütunun yerleri bulunuyor.
7 Günümüzde ise yalnız iki yan duvarı ile kenarları işlemeli olan kapı kısmı eski hali ile ayakta.
8 Aslı roma tapınağında bulunan ve Agustus’un başardığı işleri gösteren Latince ve Yunanca dilleri ile yazılmış vasiyetnamesi (Res Gestae Divi Augusti) bir yazıt ile bu tapınağın türbeye bitişik duvarına konulmuş.
9 Ankara'daki bu değerli kültür varlığının, bakım, onarım ve temizlik çalışmaları ise hala devam ediyor.
10
11