Sözcü Plus Giriş
GALERİ Ankara'nın tarihe açılan kapısı Roma Hamamı 18 Nisan 2019 13:36
1 Ankara'nın merkezlerinden Ulus Meydanı'na oldukça yakın bir mesafede olan Roma Hamamı Açık Hava Müzesi yaklaşık 65.000 m2 bir alanı kapsıyor.
2 1997-2001 yılları arasında yapılan çalışmalarla bir Açık Hava Müzesi görünümüne kavuşturulan ören yerinde bulunan yaklaşık 1000 adet çeşitli eser, mezar stelleri,kitabeler ve mimari parçalar biçiminde 3 ana gruba ayrılmış.
3 Palaestra’nın güney ve batı kanatlarında mezar stelleri, kuzey kanadında yazılı bloklar, postamentler ve su künkleri, doğu kanadında altar vb. diğer mimari eserler, orta alanda da lahit ve aslan heykelleri sergilenmekte.
4 Sergilenen eserlerden mezar stellerinin çoğunluğu Roma ve Bizans dönemine ait.
5 Yazılı bloklar ise genellikle kitabelerden oluşuyor.
6 Bunlar, Ankara’nın bu dönemleri ile ilgili bilgiler de içeren önemli tarihi kaynaklar.
7 Örneğin bu kitabelerden, İmparator Vespasianus döneminde (M.S. 69-79) Ankaralı emekli askerlerin bir dernek kurduklarını öğrenebilmemizin yanı sıra, yine bu kitabelerden, dönemin ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari yapısı ile spor etkinlikleri hakkında bilgiler edinebiliyoruz.
8 Bunların yanı sıra, bu alandaki Roma Çağı yapılarına ait, güzel işçilik örnekleri veren mimari yapı elemanları ile kapalı hamam bölümünün batısındaki teşhir alanında da “Nike’li zafer anıtı biçiminde kabartmalı bir blok”, sergilenen eserler arasında mutlaka görülmesi gerekenlerden.
9 Bu alanda sergilenen diğer eserler ise sütun başlıkları, sütun kaideleri ve diğer küçük mimari parçalardan oluşuyor.
10 Giriş ücreti 6 TL. olan müze, yılın her günü 08.30 - 17.00 saatleri arasında gezilebiliyor.
11
12
13
14
15
16
17