Sözcü Plus Giriş
GALERİ Ayasofya'dan önce İstanbul'un en büyük bazilikalarındandı 29 Mart 2020 14:20
1 Ayasofya'nın inşasından önce İstanbul'un en büyük bazilikalarından biri olan Hagios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları Saraçhane semtinde yer alıyor.
2 524-527 yılları arasında Hristiyan olduğu için öldürülen Romalı asker Polieuktos'un adına, bugünkü Saraçhane'de Tauri Forumu ve Constantinus Martirionu arasın yaptırılan kilise, 2500 m2'lik bir alanı kapsıyordu.
3 Kilisenin eski Anikia Iuliana Sarayı'nın kilisesi olduğu bilgileri mevcut olan kilisenin, 12. yüzyılda terk edildiği ve mimari bezemelerinin Haçlılar tarafından yağmalandığı biliniyor.
4 Venedik'teki San Marco Kilisesi'ndeki bazı fragmanlar ve Piazetta'da bulunan bezemeli payandalar bu kiliseden götürülmüş. Bugün İstanbul Belediye Sarayı'nın yakınlarında kalıntıları görülebilen Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma eserin bu kalıntıları, 1960'larda yeraltı geçidi yapılırken ortaya çıkarılmıştı.
5 Bu kazılarında çok miktarda, seramik, sütun başlığı, sütun tamburu ve sütun gövdesi elde edilmişti.
6
7
8
9
10
11
12
DİĞER GALERİLER