Sözcü Plus Giriş

Bir Mimar Sinan eseri: Kazasker İvaz Efendi Camii

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Eğrikapı semti 435 yıllık bir camiyi sınırları içinde barındırıyor.

Güncellenme: 11:50, 26/03/2020
Bir Mimar Sinan eseri: Kazasker İvaz Efendi Camii

Mimar Sinan tarafından yapılan 1585 tarihli Kazasker İvaz Efendi Camii, Anemas zindanları kalıntıları çevresinde bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Caminin mimarisini farklı kılan özellikleren biri, klasik ana kapısı olmaması, bunun yerine ön cephede sağlı sollu iki kapı bulunması.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Taş-tuğla halinde inşa edilen caminin minaresi kıble duvarı köşesinde yer alıyor. Zamanında külliye halinde olan camiden, günümüze sadece cami ve çeşme kalmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Caminin adını aldığı İvaz Efendi, Kanuni Sultan Süleyman’ın kazaskerlerinden biriydi. Manavgatlı olması sebebiyle Manav İvazağa diye de anılıyordu.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Halk arasında Eğrikapı Camii adıyla da anılan mâbedin bânisi Kazasker İvaz Efendi (ö. 994/1586) kıble duvarı önündeki hazîreye defnedilmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Hazîrede adını taşıyan bir mezar taşına rastlanmamakla birlikte tam mihrabın hizasında üzerinde hiçbir yazı olmayan, hazîredeki bütün taşlardan daha büyük silindir biçiminde iki şâhidenin İvaz Efendi'nin kabrine ait olması kuvvetle muhtemel.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Tarihi yarımada kapsamındaki cami tek kubbeli ve beş tane yarım kubbe ana kubbeye destek olmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Caminin her tarafında açılmış çok sayıda pencere harimin bol ışık almasını sağlamış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Cephelere değişik bir estetik veren pencere düzenlemesi bir dereceye kadar Mimar Sinan'ın eserlerinden Eyüp'te Zal Mahmud Paşa Camii'ni hatırlatır.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Bu pencere bolluğu, İvaz Efendi Camii'nde yalnız cephelerle sınırlı kalmayıp kubbe kasnağı ile trompların ve içinde mihrabın bulunduğu yarım kubbe kasnağında da varlığını gösteriyor. Kıble cephesinde mihrabın üstünde de sivri kemer içinde başka benzerlerine rastlanmayan sivri kemerli büyük bir pencere daha bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Camide 1998 yılına kadar Muhammed’in Sakal-ı Şerifi bulunmaktaydı. Ancak Sakal-ı Şerif bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuş ve ne olduğu bilinmiyor.