Sözcü Plus Giriş
GALERİ Bulgaristan'ın 1000 yıllık mirası: Rila Manastırı 21 Haziran 2019 14:09
1 Bulgaristan'daki en büyük ve en popüler Doğu Ortadoks manastırı olan Rila Manastırı, ülkenin en turistik yapılarından biri.
2 10. Yüzyıldan kalma tarihi yapı, Başkent Sofya'nın 117 km. güneyinde, deniz seviyesinden 1147 metre yüksekte Rila Dağları'nda yer alıyor.
3 60'dan fazla rahibin bulunduğu bu manastır, 10. yüzyılda Ortodoks Kilisesi tarafından saygı duyulan bir keşiş olan St John of Rila tarafından kurulmuş.
4 Estetik konutu ve mezarı kutsal bir mekan haline gelmiş ve Orta Çağ Bulgaristan'ında dini ve sosyal yaşamda önemli bir rol oynayan manastırımsı bir komplekse dönüşmüş.
5 19. yüzyılın başındaki yangınla yok olan kompleks, 1834 ile 1862 arasında yeniden inşa edilmiş.
6 Bulgar Rönesansı'nın (18.-19. yüzyıllar) karakteristik bir örneği olan anıt, takip eden yüzyıllar boyunca Slav kültürel kimliğinin farkındalığını sembolize ediyor.
7 Manastırın ana kilisesi 19. yüzyılda inşa edilmiş.
8 Kilisede, birbirinden değerli altın kaplama eşyalarla süslenmiş beş kubbe, üç sunak ve iki yan şapel bulunuyor.
9 Manastırda yer alan 1334 tarihli 23 metre yüksekliğindeki Hrelyu Kulesi kare bir plan içeriyor.
10 Manastırda 250 el yazması, 9000'den fazla eski baskılı kitap yer alıyor.
11