Sözcü Plus Giriş
GALERİ Büyük İskender'in doğduğu kent Pella 30 Nisan 2019 14:12
1 Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde bugün yer alan Pella’da aynı adla bir antik kent bulunuyor.
2 Antik Makedonya Krallığı’nın başkenti olan Pella, insanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri sayılan Büyük İskender'in doğum yeri.
3 Bölge adının kökeni, ritüel etkinliklerde kararlar alınan bir yer demek olan dorik Apella’dan geliyor.
4 Antik kentin yakınında bir de Arkeoloji Müzesi yer alıyor.
5 Antik kent, seyyahlar tarafından 19.yüzyılda keşfedildi.
6 İlk kazı G. Oikonomou tarafından 1914-1915 yıllarında gerçekleştirilmiş.
7 2006 Şubat ayında bir çiftçi şans eseri Yunanistan’da bu güne değin bulunmuş en büyük mezarı keşfetti.
8 Buradaki, üzerinde soylu bir Makedonya ailesinin isimleri kazılı mezar taşları, heykeller ve de resimli duvarlar bugüne ulaşmıştır.
9 Mezar Büyük İskender’in egemenliği altındaki dönem olan İ.Ö. 2. ile 3. yüzyıllara tarihleniyor.
10
11