Çinileriyle göz alan Sırçalı Medrese

Sırçalı Medrese, 1242 yılında Bedreddin Muslih tarafından fıkıh ilmi okutulmak üzere yaptırılmıştır.

Çinileriyle göz alan Sırçalı Medrese

“Açık Avlulu Medrese” tipinde inşa edilen yapının ana eyvanın sağında ve solunda kubbeli birer oda vardır. Bunlar klasik kışlık dershanelerdir.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yapının en süslü ve gösterişli yeri olan ana eyvan bugün oldukça sağlam durumda. Yalnız eyvan kemerinin yere kadar olan altıgen çinilerle eyvanın üst kısmındaki çiniler büyük ölçüde dökülmüş ve bozulmuş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Eyvan üç basamakla avludan ayrılıyor. Cephesi çeşitli şekillerde ve görünüşlerde çinilerle ve âyetlerle bezeli.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kemer içinde yer alan altıgenin ortasındaki mimarî kitabede Medreseyi Tuslu Mehmed Usta'nın yaptığı yazılı.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yazı bordürleri eyvanın cephesini çepeçevre dolaşmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Eyvanın güney duvarında çinileri dökülmüş mihrap bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Sırçalı Medrese çinileri çini sanatı bakımından önemli bir yer tutuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Sırçalı Medrese'nin üst katı hâlen Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce kullanılmaktadır.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Loading...