Sözcü Plus Giriş
GALERİ Demokrasinin başladığı yer: Akropolis 17 Haziran 2019 10:08
1 Yunanistan’ın sembolleri arasında yer alan Atina’daki tarihi Akropolis, M.Ö. 5. yüzyılda yapıldı.
2 Demokrasinin başladığı yer olan Akropolis, Antik Yunan döneminin en önemli yapıları arasında yer alıyor.
3 Olası saldırılardan savunulması kolay olduğu için bu bölge tarih boyunca önemini hiç kaybetmemiş.
4 Yunancada “yukarıda bulunan şehir” anlamına gelen Akropolis tapınağı, şehrin geleceği hakkında alınacak kararlarda tüm yerlilerin toplanması ve kararları oylamasıyla tanındı.
5 Bu sonuçta da demokrasi anlayışı Atina Akropolis’te doğdu.
6 Antik Yunan döneminin en önemli yapıları olan tapınaklar, ilk kez, MÖ. 6. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlandı.
7 Yunan tapınakları, ibadet edilen yerler olmaktan çok, tanrılar ve tanrıçalar adına inşa edilen anıtlardı.
8 Bugün hala varlığını sürdüren bu görkemli Yunan tapınaklarının en güzel örnekleri, yalnızca Yunanistan’da değil, bu antik imparatorluğun gücünün uzandığı farklı şehirlerde de görülüyor.
9
10
11
12
13
14