Sözcü Plus Giriş
GALERİ Dünyanın en eski yel değirmenleri hala dönüyor 7 Kasım 2019 13:42
1 İran’ın kuzeydoğusundaki Nashtifan köyünde, dünyanın en eski yel değirmeni tasarımı olan yel değirmenlerinden bazıları hala dönüyor.
2 Doğal kil, saman ve odundan yapılan bu değirmenler, tahmini olarak 1000 yıldır un için tahıl öğütüyor.
3 Bu yapıları günümüz yel değirmenlerinden farklı kılan en önemli özellik, aksının yere dik, pervanelerinin ise yere paralel konumlanması olarak gösteriliyor.
4 Pers İmparatorluğu döneminde icat edilen bu yöntem, Avrupa'daki modern zaman yeldeğirmenlerine de model olmuş.
5 Günümüze iki düzine kadarı kalan yeldeğirmenleri eski güçlerinden oldukça uzak kalsa da köylüler tarafından hala kullanılıyor.
6 Ancak köylüler, kullanmayacak olsalar bile bu tarihi mirası koruma konusunda oldukça hassaslar.
7 Yeldeğirmenlerinin, 2002 yılında ulusal miras listesine de alınması bölgeyi turizm açısından hareketlendirmiş.
8
9