Dünyanın en zengin kentleri

Güney Afrika Cumhuriyeti merkezli New World Wealth, sakinlerinin sahip oldukları gayrimenkuller, nakit, varlık ve menkullerin toplam değeri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dünyanın en zengin kentleri belirlendi.

Dünyanın en zengin kentleri