Sözcü Plus Giriş
GALERİ Dünyanın günümüze gelen en eski hastanelerinden Şifaiye Medresesi 2 Mart 2020 07:15
1 Sivas'taki Şifaiye Medresesi, Selçuklu Dönemi'nde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biriydi. 1217 yılında Anadolu Selçuklu Devleti sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından Sivas'ta darüşşifa olarak yaptırılan; Osmanlı devrinde medrese olarak kullanılan yapının günümüze ulaşabilen bölümü, Anadolu'nun en büyük şifahanesi olma özelliğine sahip.
2 Mimarı Ahmed bin Ebubekir el Marendi (Mimar Bedreddin) olan Şifaiye Medresesi aynı zamanda dünyanın günümüze kadar gelebilen en eski hastahanelerinden biri.
3 Kitabesinde “dârü’s-sıhha” olarak tanımlanan yapı, şehir merkezinde Medreseler Sokağı üzerinde (eski Tokat Caddesi), Çifte Minareli Medrese'nin tam karşısında bulunuyor.
4 Yaklaşık 3400 metrekarelik alana sahip medresenin görkemli taç kapısından adımınızı attığınızda sizi dört eyvanlı, revaklı avlu karşılar.
5 Taç kapıda güneş ve ay sembolleri, ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçiminde rölyefler yer alıyor.
6 1220'de I. İzzetttin Keykâvus'un buraya gömülmesiyle birlikte güney eyvanı türbeye dönüştürülmüş.
7 Tuğla işçiliği, çinileri, kitabelerinin çokluğu, süslemeleri ve kabartma figürleri ile birçok yenilik taşıması ve vakfiyesinin bir suretinin günümüze ulaşması sebebiyle, Anadolu Selçuklu sağlık kuruluşları içinde önemli bir konumda olan Şifaiye Medresesi, 1939, 1962 ve 2008 ila 2011 yıllarında onarım görmüş.