Sözcü Plus Giriş
GALERİ En kutsal yapılardan biri: Laodikya Antik Kenti 12 Nisan 2019 11:28
1 Denizli sınırları içindeki Laodikeia Antik Kenti, M.Ö. 3. yy.’ın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kuruldu.
2 Hıristiyanlığın ilk 7 kilisesinden birine sahip olan Helenistik kent, Erken Bizans Dönemi’nde metropollük seviyesinde dini bir merkez haline gelmişti.
3 Laodikeia’da yapılan kazı çalışmaları, Erken Kalkolitik Dönem Bakır Çağı (M.Ö. 5500’den M.S. 7. yy.’a kadar) kesintisiz yerleşimlerin varlığını ortaya koyuyor.
4 Yaklaşık 5 kilometrekarelik alana yayılan Laodikeia’nın önemli ve günümüze kadar gelebilen yapıları içinde; Anadolu’nun en büyük stadyumu (285x70 m.), 2 tiyatrosu, 4 hamam kompleksi, 5 agorası, 5 nymphaeumu, 2 anıtsal giriş kapısı, Bouleuterionu, tapınakları, Peristylli evleri, Latrina, kiliseleri ve anıtsal caddeleri var.
5 Kentin dört tarafını ise nekropol alanları çevirir.
6 Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemli, çünkü kent M.S. 4. yy.’dan itibaren Kutsal Hac Merkezi olma gibi dinsel bir özelliğe sahip.
7 İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi, büyük Constantinus zamanında (M.S. 306-337), Hıristiyanlığın M.S. 313 yılında Milano Fermanı ile serbest olmasıyla birlikte yapıldı.
8 Bu yönüyle Hıristiyanlık dünyasının en eski ve en önemli kutsal yapılarından biri olma özelliğini koruyor.
9
10
11