Sözcü Plus Giriş
GALERİ Endemik bitkileri ve yılkı atlarıyla ünlü Spil Dağı Milli Parkı 19 Temmuz 2020 13:33
1 Ege Bölgesi'nin oksijen depolarından Spil Dağı, Manisa ile İzmir il sınırları arasında, Manisa’nın güneyinde yer alıyor.
2 Milli Park, Manisa il merkezine 24 km, İzmir ili Bornova ilçesine 38 km uzaklıkta.
3 Mitolojiye göre, Spil Dağı adını Anadolu’nun eski ana tanrıçası Kybele (Spilene) ve Frigya Kralı Menos’un kızı olan Sibel’den almış.
4 Spil Dağı (Manisa Dağı), 1513 metre yüksekliği bulan kalker bir kütle.
5 Jeolojik ve Jeomorfolojik yapıdaki kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar, mağaralar, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ortamı ile mitolojik öykülere konu olan taşınmaz kültür varlıklarını bağrında taşıyan bölge doğal bir cennet.
6 Farklı jeolojik ve morfolojik yapısı, flora bakımından endemik bitki türlerini barındırması, tarihi, arkeolojik ve mitolojik kalıntılara sahip olması, bilimsel araştırmalar yönünden olduğu kadar, rekreasyon imkanları bakımından bölgeyi değerli kılıyor.
7 Osmanlı Devleti'nden beri var olan atların mevsimlik olarak veya ihtiyarlamaları nedeniyle burada yılkıya bırakılmasıyla atların doğal yaşam sahası hâline gelmiş.
8 Bu özelliklerinden dolayı, 6.801 hektar büyüklüğündeki Spil Dağı 1968 yılından bu yana Milli Park statüsünde bulunuyor.
9