Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Foça gezilecek yerler: Masmavi koylarıyla Foça’nın gezilecek turistik yerleri…
Foça gezilecek yerler: Masmavi koylarıyla Foça’nın gezilecek turistik yerleri…
İzmir’in kuzeyinde Çandarlı ve İzmir Körfezi arasında, üç tarafı denizle çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuş olan Foça, 5.000 yıllık geçmişiyle çok önemli bir tarihi mirasa sahiptir. Şimdi Foça'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışacağız...
Seyahat 7 Haziran 2018 - 09:47

Balıkçı tekneleri, küçük adacıklarla süslü masmavi bir koy, daracık taş sokaklarında eski taş evleri ve güzel insanları ile Ege kıyılarının en güzel sahil beldelerinden biri olan Foça’nın tarihi ve turistik yerlerini sizler için derledik…

FOÇA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

ATHENA TAPINAĞI

Baş tanrıça Athena'nın tahtadan heykelinin yer aldığı, İon dünyasının en eski tapınağı, bugünkü lisenin bahçesinde, körfeze ve kente hakim kayalık düzlükte yer alıyordu. Bu kayalık alanda aynı zamanda Anadolu'nun ana tanrıçası olan Kybele de saygı görüyordu. 1993 kazıları sırasında ortaya konulan Kybele açık hava tapınağı bunu gösterir. 1952-1970 yılları arasında aralıklı olarak Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından yapılan kazılar, 1998 yılından itibaren Japon bir firmanın desteğiyle yeniden başladı. Tapınağın bir podium üzerine oturduğu anlaşıldı. Kazılar halen devam etmektedir.

ANATANRIÇA (KYBELE) ADAK NİŞLERİ

Antik Phokaia’nın en önemli tapım yeri olan Athena Tapınağı’nın üzerinde bulunduğu tepenin kuzey eteğindeki nişler, Anatanrıça (Kybele) ile ilgili olmalıdır. Kayalara oyulmuş bu nişlere mermer kabartmalar yerleştiriliyordu. Kentin doğusunda yeldeğirmenlerinin bulunduğu tepenin üzerinde bu tip nişlerin sayısı oldukça fazladır. Batı Anadolu’da bulunan Athena tapınaklarının yakınlarındaki kayalıklarda bu tür nişlere çok rastlanılır; bu nedenle Anatanrıçanın, Athena ile birlikte birçok yerde tapım gördüğü anlaşılmaktadır. Bu nişler, Roma dönemi öncesinde Arkaik dönemde (MÖ 6. yüzyıl) yapılmıştır.

KOZBEYLİ KÖYÜ

Yeni Foça'nın yakın geçmişte keşfedilen tarihi yerleşmelerden biri de Kozbeyli'dir. Yeni Foça'nın Gencelli Körfezi’ne bakan bölümünde kurulu köyde eskiden Rumlar yaşıyormuş. Mübadelede boşalmış ve yeni gelenler de fazla ilgi göstermeyince uzun zaman unutulmuş. Şimdilerde yeni yeni canlanmaya başlayan Kozbeyli, turistik açıdan ilgi görmeye başlamış. Kozbeyli’nin eski kahvesinde yapılan dibek kahvesi de ününün artmasına katkı sağlamış.

shutterstock_1075909094

SURLAR VE BEŞKAPILAR KALESİ

Antik çağda kentin doğusundaki tepeler üzerinden geçen surlar, Athena Tapınağı’nın bulunduğu yarımadayı da kuşatıyordu. Hem antik hem de onun üzerinde bulunan bugünkü Foça, bu surların çevrelediği alanın içerisinde kalmaktadır. Ortaçağdan kalma şehrin etrafını çevreleyen surların en iyi korunmuş bölümleri, yarımada üzerindeki Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait onarımlardır. Şimdi kısmen tahrip olmuş mazgallı ve kuleli bir surdur. Yan yana dizili beş kapı bulunan bölümü şehre giriş için kullanılırdı. Beşkapılar yöresindeki yazıta göre, Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1538-1539 yıllarında bir onarım görmüştür. Kulenin bu bölümü 1983 yılında restore edilmiştir.

FATİH CAMİ

Kentin Türk dönemine ait en önemli yapısıdır. Yapıda iki kitabe vardır. Avlu kapısındaki kitabe 1531 tarihlidir. Kitabeye göre avlu kapısı Mustafa Ağa adlı bir kişi tarafından yaptırılmıştır. Ana giriş üzerindeki kitabeye göre de Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yeniden inşaa ettirilmiştir. Kitabelerden, caminin Foça'nın fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılarak, 1531 yılında bir avluyla çevrelendiği, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile ancak onun ölümünden sonra 1569-1570 yılında yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. Cami günümüzde halen ibadete açıktır.

YELDEĞİRMENLERİ ve ANATANRIÇA KUTSAL ALANI

18. veya 19. yüzyıla ait olan ve kısmen korunmuş bu üç yeldeğirmeninin bulunduğu tepenin üzerinde antik çağda Ana tanrıçanın (Kybele) kutsal alanı bulunmaktaydı. Bu alana, tepenin güneybatısındaki kayalara oyulmuş merdivenlerle ulaşılmaktaydı. Bu çevrede kayalara oyulmuş 150 kadar adak nişi bulunmaktadır. Bu nişlerin bazıları kabartmalı olarak yapılmıştır. İçleri düz olan nişlere mermer kabartmalar konuyordu. Bu nişler, Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlerde (M.Ö. 7.- l. yüzyıllar) kayalara oyulmuştur.

TÜRKİYE’NİN 5 GÜZEL MAVİ YOLCULUK ROTASI

PERS MEZAR ANITI (TAŞ EV-TAŞ KULE)

Foça'nın 7 kilometre kadar doğusunda, kuru bir dere yatağı kenarında İÖ. 4. yüzyıla tarihlenen Lydia / Lykia geleneğinde Pers etkisi altında kalınarak yapılmış bir mezar anıtıdır. 2000 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları 2001 yılında tamamlanarak ziyarete açılmıştır. Bu yapı bir mezar anıtı olup, büyük bir kaya kütlesinin oyulmasıyla oluşturulmuştur. İki katlı olan anıtta, mezar odası alt katta bulunmaktadır. Lykia, Lydia, Phrygia’daki mezar anıtları gibi kayadan oyulmuş bu mezar anıtı, Pers özellikleri göstermektedir.

TİYATRO

İ.Ö. 340-330 yıllarına tarihlenen tiyatro da son dönemde gerçekleştirilen kazılar sonucu bulunmuştur. Anadolu'nun en eski tiyatrosu olduğu kabul edilmektedir. Buradaki kazılar iki bölüm halinde yapılmış, 1. bölümde Analemna duvarı iyi korunmuş halde ortaya çıkarılmıştır. 2. bölümde ise 4 ayrı basamak ortaya çıkarılmıştır. Basamaklarda “Fuyte Oyta” yazısına rastlanmıştır. İ.S. 1. yüzyılda seramik çöplüğü, 2. yüzyılda da nekropolis olarak (mezarlık) kullanılmıştır. Roma döneminde kentte başka bir tiyatro olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak henüz yeri belirlenememiştir. Dayanıklı bir taş türü olmayan ve yörede “Foça Taşı” olarak anılan tufadan yapılmıştır.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.