Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Hasankeyf’in gezilecek yerleri: Kayalar kenti Hasankeyf…
Hasankeyf’in gezilecek yerleri: Kayalar kenti Hasankeyf…
Mağaralar Şehri, Kayalar Kenti ve Hısnı Keyfa olarak da adlandırılan Hasankeyf, ülkemizin en önemli kültür ve turizm değerlerinden. Batman'da Dicle Nehri üzerinde yer alan ve 1981 yılından beri doğal koruma alanı olan Hasankeyf'in gezilecek yerlerinden bazılarını tanıyalım...
Seyahat 13 Temmuz 2018 - 08:02

Tarihi günümüzden yaklaşık olarak 10-12.000 yıl öncesine kadar giden ancak kimler tarafından kurulduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmadığımız Hasankeyf, Sümerler, Asurlular, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler, Moğollar, Akkoyunlular ve Osmanlıların egemenliğinde bulunmuş ve bu kültürlerden örnekler almış tarihi bir şehirdir. Şimdi, Hasankeyf’in gezilecek yerlerinden bazılarını tanıtmaya çalışalım…

HASANKEYF GEZİLECEK YERLER

HASANKEYF ÖRENYERİ

Hısnkeyfa olan bu şehrin adı “Kayahisarı” şeklinde tercüme edilir. Eski tarih ve kavimlerden bu tür kelimelerin anlamı “korunmaya musait” yer anlamına geldiği belirtilmektedir. Kalenin yekpare taştan olmasından dolayı çeşitli dillerdeki Hasankeyf ifadesi “Taş Kalesi” manasına gelmektedir. Şehrin jeopolitik yapısı, önemi ve mesken olarak kullanılan çok sayıdaki mağaraların, Hasankeyf'in çok eski bir yerleşim merkezi olduğunu gösterir. Hasankeyf Örenyerini güney ve güneydoğudan çevreleyen kalkerli arazi yapısının verdiği imkânlarla, sanki doğa ve insanın burada el ele vererek giriştikleri ortak bir çalışma sonucu meydana getirdikleri mağara evler ile oluşturulan derin ve heybetli kanyonlar, muhteşem bir yeryüzü şeklini meydana getirmiştir. Dört bini aşkın mağaranın bulunduğu bu bölge, dünyada benzeri az bulunan bir doğa harikasıdır.

HASANKEYF MAĞARALARI

Tarihin karanlık çağlarından beri veya insanlığın yerleşik hayata uyum sağladığı tarihten bu yana bir barınma ve iskân yeri olarak kullanılan Hasankeyf'teki bu mağaralar, yapılış biçimlerinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze kadar gelmiş ve her devirde bu çok fonksiyonlu özelliklerini korumuşlardır. Yaklaşık 4000 adet civarında olan bu mağaralar, milattan yıllar önce Kuzey Mezopotamya’da hükümranlık sürdüren mağara devri sakinleri olan Sümerlere, Asurlulara ve Babillilere barınma merkezi olmuşlardır.

TÜRKİYE’DEKİ 5 GÜZEL KÜLTÜR MİRASI

HASANKEYF KALESİ

Hasankeyf Kalesi, Bizanslılar tarafından M.S. 363 yılında inşa edilmiştir. Çok korunaklı ve ele geçirilmesi zor olan bu kale, Bizanslıların doğuda yaptıkları en sağlam kaledir. Hasankeyf Kalesi’nin asıl adı “ Hısno Koyfa ” yani, Kaya Kalesidir. O dönemlerde Süryani piskoposluğunun merkezi olmuştur. Bizanslılar bu kaleyi 300 yıl kullanmış ardından; Abbasiler, Mervaniler ve Hamdanilerin himayesine girmiştir. Hasankeyf Kalesi, Dicle Nehri’nden 200 metre yüksekliktedir. İmam Abdullah Kapısı ve Sır Kapısı olmak üzere iki kapı vardır. Aynı zamanda birçok kitabesi bulunmaktadır. Kaleye su taşımak için Dicle nehrine inen biri açık diğeri gizli iki takviye yol yapılmıştır. 200'er basamaklı olan bu merdivenli yollar halen sağlam durmaktadır.

MOR AHO MANASTIRI

Banı mahar kırsalı denilen alanda bulunan manastırın, hangi dönem ve kim tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu manastırın halk arasındaki ismi Mahar Kilisesi anlamına gelen Deyr Mahar'dır. Kitabesi de bulunmamaktadır. Mor Aho Manastırı’nın inşaatında moloz taş, yöresel kesme taş ve sönmüş kireç kullanılmıştır. Bulunduğu ilçeye 10 kilometre uzaklıkta olan manastır, cemaatin bölgeyi terk etmesiyle birlikte bir daha kullanılmamıştır. Manastır, Kültür Bakanlığınca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

ER RIZK CAMİİ

Caminin birçok bölümü yıkılmış olsa da ince bir işçiliğe sahip olan minaresi sağlam bir şekilde Dicle Nehri’ne eşlik etmektedir. El Rızk Camii, Hasankeyf’in simgelerinden biridir. Dicle Nehri’nin güneyinde, Kale ile Hasankeyf Köprüsü arasında bulunmaktadır. Avlu giriş kapısında bulunan kitabeye göre Hasankeyf Eyyubi Meliki Ebu'l Mefâhir Süleyman tarafından 811/1409 yılında yaptırılmıştır. Caminin kapısında Arapça olarak yazılı Allah'ın 99 ismi bulunur. Minaresinin en önemli özeliği çift merdivene sahip olmasıdır.

Son güncelleme: 10:53 - 13.07.2018