İnce işçiliği ve süslemeleriyle hayran bırakan Yavuz Sultan Selim Cami

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Camii, ince işçiliği, hayran bırakan süslemeleriyle, Osmanlı mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alıyor.

İnce işçiliği ve süslemeleriyle hayran bırakan Yavuz Sultan Selim Cami

İnşasına 1519 da başlanan caminin 1522 yılında tamamlanmış olduğu taç kapısı üzerindeki kitabesinden anlaşılıyor. Bazı yayınlar, bu külliyyenin mimarını, Mimar Sinan olarak göstermiş ise de arşiv vesikaları eserin, Mimar Acem Ali tarafından yapıldığını gösteriyor. Zaten bu tarihlerde Sinan daha mimar olarak faaliyete başlamamış ve kendi eseri olmadığı Sai Çelebi’nin ttezkiresinde de zikredilmekte.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Kare plânlı olan caminin geniş sathı, 24 m. çapında ve 325 m. yükseklikte büyük bir pantantifli kubbe ile örtülmüş ve bu kubbenin ağırlığı da duvarlara gömülmüş kemerlere yüklenmiş. Dokuzar birimden oluşan tabhâne kanatları yanlarda pantantifli küçük kubbelerle örtülü.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Kare kaideli, çokgen gövdeli, tek şerefeli ve şerefe altlıkları mukarnaslı olup temiz taş işçiliğiyle yapılmış 38 m. yükseklikte. İki minaresi tabhâne kanatları ile şadırvan avlusunun birleştiği köşelere yerleştirilmiş.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Tamamiyle köfeki taşından inşâ edilen bu caminin sol tarafındaki Hünkâr Mahfili, zarif dilimli, kemerli, alt tavanı çok renkli nefis kalem işleri ile süslü ve çeşitli renkte mermer sütunlar üzerine oturtulmuş.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Yanları şebeke süslemeli mermer minber ve taş mihrap geleneğe bağlı olarak sade ve klâsik üslûpta. Kapı kanatları ile pencere kapakları fildişi ve sedeflerle zenginleştirilmiş, güzel ağaç işçiliğini gösteriyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

İçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları renkli sır tekniği ile îmal edilmiş ve zarif çinilerle süslenmiş. İç avlunun giriş kapısının yanındaki duvarda güneş saati bulunuyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Süslü kafeslerini Sultân İbrahim koydurmuş. Son derece işlemeli kürsüsünde malzeme olarak ahşap kullanılmış. Mermerden yapılmış müezzinler muhfili sağ tarafta ve ortada yer alıyor.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Kuzeyde enine dikdörtgen plânlı, 18 sütun üzerine yerleştirilmiş 20 kubbeli ve revaklı şadırvan avlusu konumlandırılmış. Doğu ve batıya açılan önleri sakıflı müstakil girişlerle donatılmış, tabhânelerin köşelerindeki dörder birim, duvarlarla kuşatılarak ocaklı odalar meydana getirilmiş.

Foto: Tolga İldun/DepoPhotos

Aralarındaki altışar birim de dört eyvanlı plân şemasını devam ettiren bir dağılım yeri olarak değerlendiriliyor.

Loading...