Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
İnsanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük
İnsanlık tarihine ışık tutan Çatalhöyük
Konya'daki 9 bin yıllık yerleşim yeri Çatalhöyük, medeniyet tarihi açısından verdiği ipuçları nedeniyle dünyaca ünlü bir kültür mirası.
Seyahat 7 Haziran 2020 - 10:59

Neolitik Dönem'e ait en eski yerleşimlerden bir tanesi olarak tanımlanan Çatalhöyük, ilk ev mimarisi, ilk manzara resmi, ana tanrıça kültü gibi özgün buluntuları ve inanç eserleri ile insanlık tarihine ışık tutuyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Kent, medeniyetin ve ziraatin temellerini anlamamızda uluslararası anahtar olarak tanımlanıyor. Çatalhöyük'ün Neolitik yerleşim tarzı ve kent planının eşitlik ideallerini yansıttığına inanılıyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeri olan Çatalhöyük, doğu ve batı yönlerinde yan yana iki höyükten oluşuyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Hasandağı’nın yaklaşık olarak 136 kilometre uzağında, Çumra İlçesi’nin 11 km. kuzeyinde, Konya Ovası’na hakim buğdaylık arazide bulunan Çatalhöyük’te, Höyükler kabaca 2 bin yıl kesintisiz iskan edilmiş.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan bu yerleşimin sakinleri, ilk tarımcı topluluklardan da biri olarak kabul ediliyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Yaklaşık 9400 yıllık geçmişi olan höyüğün mimarisi ilgi çekici. Bir ailenin evdeki yaşam süresi bittiğinde ev toprakla doldurulmuş, üzerine yenisi yapılmış.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Yeni evlerin sürekli yapılması ile günümüzde 21 metre yüksekliğe sahip höyük oluşmuş.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Höyük'te 18 yapı katı açığa çıkarılmış. Bina yapımında kullanılan malzeme kerpiç, ağaç ve kamış, tavan üst örtüsü ise kamış üzerine sıkıştırılmış kil toprak.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Evler tek katlı olup, eve giriş damda açılan bir delikten, merdivenle olmakta.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Her ev bir oda ve bir depodan oluşuyor. Odaların içinde dörtgen ocaklar bulunuyor. Duvarlar sıvalı ve sıva üzeri beyaza boyandıktan sonra sarı, kırmızı ve siyah tonlarda resimler yapılmış.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Orijinal boğa, koç ve geyik başlarının sıkıştırılmış kil ile konserve edilerek duvarlara aplike edildiği anlaşılmakta. Bu temaların yanında rölyef halinde insan figürleri ile hayvan figürleri de görülüyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Çatalhöyük, madenciliğin Anadolu'daki başlangıç tarihini Neolitik Dönem'e kadar indirmekte; o dönem insanının toplayıcılık ve avcılığın yanı sıra çiftçilikle de uğraştığını gösteren zengin buluntularıyla dikkat çekiyor.

Foto: Shutterstock

Çatalhöyük, duvar resimlerinde kent planına yer veren ilk yerleşim merkezi olma özelliğine de sahip. Günümüzdeki mülkiyet kavramının o devirde başladığı, pişmiş topraktan yapılmış damga mühürlerle belgelenmiş.

Foto: Shutterstock

Bu özelliklerinin bir sonucu olarak 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne, 2012’de de Dünya Mirası Listesi’ne girdi.

Etiketler