Sözcü Plus Giriş
GALERİ İnşasında 10 bin işçi çalıştırılan saray: Medinetü'z-Zehra 14 Eylül 2018 10:20
1 İspanya'nın Cordoba kentinde yer alan ve 1000 yıldan fazla süredir ayakta duran Medinetü'z-Zehra Sarayı (Medina Azahara) hem mimarisi hem de öyküsüyle günümüzde de cazibesini koruyor.
2 Endülüs Emevi Devleti Hükümdarı III.Abdurrahman tarafından gözdesi Azahara'nın (Zehra) adı verilerek yapımına 935 yılında başlanan eserin inşası II. Hakem döneminde tamamlandı.
3 Sarayın inşasında 10.000'den fazla işçi çalıştırıldı ve bu işçiler Kuzey Afrika ve Andalucia’nın diğer bölgelerinden getirilen inşaat malzemeleriyle üç bölümden oluşan bir saray inşa etti.
4 Halifenin ikametgâhı, bahçeleri ve bir camiden oluşan bu üç bölüm; mermer, abanoz, yeşim ve kaymaktaşı gibi değerli malzemelerle süslenmdi.
5 Yapımına bu kadar özen gösterilen saray, 1010 yılında Berberi istilacılar tarafından yağmalandı.
6 Zamanının tüm görkemini taşıyan bu saraydan günümüze, ahşap tavanı ve mermer oymalarıyla öne çıkan Mağribi salonu gibi kalıntılar kaldı.
7 Bir kır sarayı olarak inşa edilen ve bir tepede yer alan Medinetü'l-Zehra, etrafı surlara çevrili olduğu ve devasa büyüklüğü nedeniyle "şehir-saray" olarak nitelendiriliyor.
8 Saray, Kurtuba'nın (Cordoba) kuzeybatısı tarafındaki Vadi'ül-Kebir (Guadalquivir) nehrine bakmakta.
9 Üç teraslı bir şemaya göre düzenlenen kompleksin en üstünde halifenin sarayı, aşağılarda ise devlet daireleri ve köşkler yer alıyor.
10 Yıllar süren kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan sarayın kalıntıları her yıl onbinlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.
11 Saray, 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine eklendi.
12
13
14
15
16
17
18