Sözcü Plus Giriş
GALERİ İpek Yolu üzerindeki en güzel durak: Burana Kulesi 19 Eylül 2019 09:48
1 Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'ten yaklaşık 85 km uzaklıktaki Tokmok şehrinde bulunan Burana Kalesi'ne 1.5 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaşılabiliyor.
2 Burana Açıkhava Müzesi, Kuzey Karanlı Devleti’nin başkentliğini yapmış olmasından dolayı önemli bir konumda ve tarihi bir görev üstleniyor.
3 Zirvesi karlı Tanrı Dağları'nın ve Yeşil Çu Vadisi'nin doğal güzelliğini süsleyen Burana Kulesi, geçmiş devirlerin en önemli ticaret yollarından İpek Yolu üzerinde yer alıyor.
4 Geometrik desenlerin ağırlıkta olduğu kulede mükemmel işçilik ürünü süslemeler bulunuyor.
5 Çu Nehri havzasında bulunan tarihi Balasagun şehri, İslamiyeti ilk kabul eden Türk devleti Karahanlılar'ın 10 ve 11. yüzyıllardaki başkentiydi.
6 Karahanlılar göçebelikten yerleşik hayata geçen Türk boylarının meydana getirdiği büyük bir kültür devletiydi.
7 Kaynağını Tanrı Dağları'ndan alarak çölün içlerine kadar uzayan Çu Nehri'nin etrafı çok eski zamanlardan beri Türklerin yaşadığı bir havzaydı.
8 Bu havzada, İpek yolu üzerinde kurulmuş tarihi Balasagun, döneminin önemli kültür, sanat ve bilim şehriydi.
9 Matematik, astronomi ve felsefe üzerine araştırmalar yapılan bir şehirdi.
10 Moğollar tarafından 1218’de işgal edildikten sonra önemini yavaş yavaş kaybeden bir yer burası.
11 Moğolların yakıp yıkmasından sonra, deprem şehri yerle bir ederek Karahanlılara ait ne varsa alıp tarihin arka kapısına süpürmüş.
12 Moğolların Gu-Balık yani güzel kent adını verdikleri Balasagun’daki antik yerleşimlerin çoğu kerpiçten yapılmış olduğundan bugün geriye Burana Kulesi ve balballar dışında pek bir şey kalmamış.
13 Burana Kulesi, aslında 11 yüzyılda tarihlenen bir caminin minaresi.
14 Yapıldığı dönemde hem minare hem de gözetleme kulesi olarak kullanılmış.
15 Orijinali 45 metre olan minare depremlerle zarar görmüş ve sonraları aslına sadık kalınarak restore edilmiş.
16 Kırgızistan’ın simge anıtlarından 25 metre yüksekliğindeki Burana Kulesi, 25x25x5 cm ebadında balçıktan pişirilmiş tuğlalar ile yapılmış.
17 Gövdenin dış duvarları kabartma motifli tuğlalarla örülmüş.
18 Karahanlılardan önce bölgede yaşamış İrani kavimlerden birine ait bir motif olduğu düşünülüyor.
19 Burana Açık Hava Müzesi'nde ayrıca 6. ve 10. yüzyıla ait balbalardan (Totem benzeri mezar taşı işaretleri) oluşan bir koleksiyonlar bulunuyor.
20 Balballar, eski Türklerde, ölen savaşçının mezarının etrafına dikilen ve öldürdüğü düşmanları simgeleyen taş heykellere verilen bir isim.
21 Yarı göçebe Türk kavimlerine ait bu mezar taşlarının tarihi 6. yüzyıla kadar gidiyor.
22 Ayrıca M.Ö. 2. yüzyıldan kalma çok sayıda petroglyphler (kaya resimleri) Chu Vadisi'nden toplanıp buraya getirilerek tarihe bir ışık tutulması amaçlanmış.
23
24
25