İstanbul’un barok stilde inşa edilen ilk camisi: Nuruosmaniye Camii

İstanbul'da inşa edilmiş ilk barok özellikli cami olan Nuruosmaniye Camii, 3 asra yakın geçmişine rağmen ilk günkü görkemiyle hizmet veriyor.

İstanbul’un barok stilde inşa edilen ilk camisi: Nuruosmaniye Camii

Batılılaşma eğilimlerinin mimaride ortaya çıkmaya başladığı bir devirde ortaya çıkan camii ve külliyesi, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası sayılıyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Çemberlitaş semtinde, Kapalıçarşı girişinde yer alan cami, 1748-1755 yıllarında inşa edilmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Osmanlı Padişahı I. Mahmut'un emri ile Mustafa Ağa ve yardımcısı Simon Kalfa (Mimar Simeon) tarafından başlayan inşaat, I. Mahmut'un ölümünden sonra üç yıllık saltanat süren kardeşi III. Osman zamanında “Nur-u Osmani” (Osmanlı'nın Nuru) adıyla tamamlanmış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Cami ile birlikte medrese, imarethane, kütüphane, türbe, çeşme ve sebilden oluşan bir külliye de bu süre içinde yapılmış. Caminin, adını padişah III. Osman'dan ve caminin içindeki ışıktan aldığı söylenir.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Barok sanatının etkisinin kütüphane, türbe, çeşme ve sebilde de kendini gösterdiği Nuruosmaniye Camii, kare plan üzerine inşa edilmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yüksek mermer merdivenlerle iki yönden camiye çıkılır. Namaz kılmaya ayrılmış alan olan harim kısmı tek bir kubbe ile örtülmüş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Eteği 32 pencere ile çevrili olan ana kubbesinin çevresi 26 metredir ve Osmanlı camilerinde kullanılan en büyük kubbelerden biri olan bu kubbe, duvarların üstüne oturan kemerler tarafından taşınmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kubbe kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak halinde Fetih Suresi yazılıyken, kubbede ise En-Nur Suresi'nin 35. Ayeti yer almakta: “Allah, göklerin ve yerin nurudur”.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Cami, beş sıra halindeki 174 pencere ile aydınlatılıyor. Pencereler, barok stilinde ve alçıdanken, beş kubbeli son cemaat yeri U biçimindedir. Cami yazıları Hattat Rasim, Abdülhalim, Müzehhip Ali, Mehmet Refi Efendi’nindir.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Mihrabı çıkıntılı ve klasik Osmanlı camilerinden farklı olarak çok köşeli olan dini yapının, yapıya bitişik iki şerefeli iki minaresinin taş külahları bulunur. Kurşun yerine taş alemler de ilk defa bu camide kullanılmış.

Loading...