İstanbul’un en eski Müslüman mezarlığı: Anadolu Hisarı Mezarlığı

İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıd’ın Anadolu Hisarı’nda yaptırdığı mezarlık, aynı zamanda İstanbul'daki en eski müslüman mezarlığı.

İstanbul’un en eski Müslüman mezarlığı: Anadolu Hisarı Mezarlığı