Sözcü Plus Giriş
GALERİ İzmir'in kent merkezindeki 1800 yıllık Agora 18 Nisan 2020 13:29
1 İzmir'in Namazgâh semtinde bulunan Agora, İon agoralarının en büyük ve en iyi korunmuş olanı olarak kabul ediliyor.
2 Roma Dönemi'nden (M.S. 2. yy) kalma olan ve Hippodamos şehir planına göre merkeze yakın yerde üç kat halinde inşa edilen İzmir Agorası, zamanında kentin devlet agorası olarak işlev gördü.
3 MS 178'te meydana gelen depremin ardından Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un desteğiyle yeniden yapılmıştı.
4 İzmir Agorası’nın dikdörtgen formda, ortaya geniş bir avlu etrafında sütun ve kemerler üzerine inşa edilmiş, üç katlı ve önünde merdiveni olan bileşik bir yapı olduğu kazılar neticesinde saptanmıştı.
5 Agora’nın kuzey kapısında bulunan Tanrıça Vesta kabartmasının, ilk dönem kazılarda çıkarılan Zeus Sunağı kabartmalarının devamı olduğu belirlenmişti.
6 Yapılan kazılarda ayrıca, Tanrı Hermes, Dionysos, Eros, Herakles heykellerinin yanı sıra birçok erkek, kadın, hayvan heykeli, kabartma, figürin, mermer, kemik, cam, maden ve pişmiş topraktan eserler ortaya çıkarılmıştı.
7 Bulunan yazıtlar 178 depreminde kente yardım edenler hakkında bilgiler de vermekte.
8 Agora etimolojik olarak “kent meydanı, çarşı, pazar yeri” anlamına geliyor.
9