Sözcü Plus Giriş
GALERİ Japon Kılıçları Müzesi 16 Temmuz 2019 09:23
1 Tokyo'daki Japon Kılıçları Müzesi’nde kılıçlar, kabzaları, korkulukları, kişisel zırhlar, altından yapılma parçalar, eski el yazmalar gibi çok sayıda obje sergilenmekte.
2 Japon kültüründe önemli bir yer tutan kılıç, sadece güç sembolü olarak değil hem dini hem de sanatsal değere sahip.
3 2. Dünya Savaşı sonrasında yasaklanan ve toplatılması nedeniyle yok olmayla karşı karşıya kalan ülke kültürünün önemli objesi kılıçlar, sanatsal obje olarak kabul edilmesi sayesinde bu tehlikeden kurtulmuş.
4 Müze, Japon kılıçlarının muhafazası, tanıtımı, Japon kılıcı kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla, Japon Kılıçlarını Koruma Derneğine bağlı olarak 1968 yılında kurulmuş.
5
6
7
8
9
10