Sözcü Plus Giriş
GALERİ Kapıları 6 asırdır açık olan Galata Mevlevihanesi 2 Temmuz 2020 13:27
1 İstanbul’un ilk mevlevihanesi ve Beyoğlu’ndaki en önemli Osmanlı eserlerinden olan Galata Mevlevihanesi, 600 yılı aşan bir geçmişe sahip.
2 Kulekapısı Mevlevihanesi ve Galipdede Tekkesi adlarıyla da anılan yapı, 1491 yılında, Afyon Mevlevihanesi Şeyhi Divane (Semaî) Mehmed (Çelebi) Dede tarafından Beylerbeyi İskender Paşa’nın arazisi üstüne kurulmuş.
3 “Küçük Kıyamet” denilen 1509 İstanbul depreminden etkilenen Mevlevihane yapıları, 1765’deki büyük Tophane yangınında hasar görünce Sultan III. Mustafa tarafından Yenişehirli Osman Efendi bina emini tayin edilerek onartılmış.
4 1925’te Mevlevihane işlevi bittikten sonra, 1967-1975 yılları arasında gerçekleşen düzenlemelerle 1975’te “Divan Edebiyatı Müzesi” olarak açılan tarihi bina, 2008-2011 yılları yenileme ve çevre düzenlemeleri sonucunda “Galata Mevlevihanesi Müzesi” olarak hizmet vermeye devam etmekte.
5 Müze sergilemesi Semahane binasında olup alt kat derviş odalarında tasavvuf, tarikat eşyaları, Galata Mevlevihanesi ve güzel sanatlar bölümleri, giriş katta Sema alanı, üst kat mahfillerde hat levhaları ve müzik aletleri görülebiliyor.
6 Bunun haricinde Cümle kapısı, Şeyh Galip Türbesi, Halet Efendi Türbesi, Sebilküttap (sebil, muvakkithane ve tütüphane kompleksi) ve Hamuşan adını verdiğimiz hazire bulunuyor.
7 Mevlevihane; semahane, derviş hücreleri (odaları), şeyh dairesi, hünkar mahfili, bacılar dairesi (kadınlar maksuresi), ecnebiler mahfili, kütüphane, sebil, muvakkithane, mutfak, türbeler ve hazineden oluşuyor.
8 Bahçesindeki Şeyh Galip Türbesi ve Halet Efendi Türbeleri de ziyarete açık.
9 18. yüzyıl Barok üslubunu taşıyan müzenin üst kısmı ahşap kafeslerle ayrılmış durumda.
10 Bu bölümde divan şairlerinin divanları kronolojik olarak sıralanmış.
11 Mevlevihane’de yetişen Şeyh Galib, İsmail Ankaravî, Esrar ve Fasih Dedeler ile Şair Leylâ Hanım'a ait el yazması eserler de dikkat çeken parçalardan.
12
13
14
15
16