Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi

Eyüp'ten, Piyer Loti Kahvesi'ne giden İdris Köşkü Caddesi ile Hüsam Efendi Sokağı arasında yer alan Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi, Kaşgâri Tekkesi Camii olarak da biliniyor.

Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi