Sözcü Plus Giriş
GALERİ Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi 22 Nisan 2020 12:06
1 Eyüp'ten, Piyer Loti Kahvesi'ne giden İdris Köşkü Caddesi ile Hüsam Efendi Sokağı arasında yer alan Kaşgari Murteza Efendi Tekkesi, Kaşgâri Tekkesi Camii olarak da biliniyor.
2 Mescit ve tekkenin yapımına, Türkistan kökenli Yekçeşm Ahmed Murtezâ Efendi tarafından 1744 tarihinde başlanmış ve bir senede bitirilmiş.
3 Mescid banisinin adından dolayı “Murteza Efendi Cami”, burada vaktiyle bulunan tekkenin ilk şeyhinin Kaşgarlı olması sebebiyle “Kâşgarî Cami” olarak da adlandırılan tekkenin banisi Murteza Efendi 1747’de vefat etmiş.
4 Mezarı, eşiyle birlikte cami önünde bulunan hazirede yer almakta.
5 Cami ve müştemilatının ahşap malzemeden, minaresinin kesme taştan yapıldığı caminin yanında mermer, kitâbesiz, çıkrıklı bir kuyu mevcut.
6 2014 yılında restorasyona tabi tutulan cami 2018 yılında ibadete açılmıştı.
7 Şair ve romancı Necip Fazıl Kısakürek'in mezarı da Kâşgâri Dergâhı’nın yanıbaşındadır.
8
9