Kayalara oyularak yapılan Koimesis Tes Panagias Kilisesi

Konya'nın, yerleşim tarihi Neolitik Çağ‘a kadar uzanan bölgesi Sille’nin güney yamacındaki dağın eteğinde, Dikili Kaya mevkiinde kayaya oyularak yapılan Koimesis Tes Panagias Kilisesi, Anadolu'nun zengin tarihinin ilginç örnekleri arasında.

Kayalara oyularak yapılan Koimesis Tes Panagias Kilisesi

Üç nefli bazilikal planlı olan kilisedeki duvar işçiliğinden yapının en az iki farklı dönemi olduğu anlaşılmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Başlangıçta iki nefli olan kilise güney ve doğu yönünde genişletilerek bugünkü halini almış.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

2006 yazında yapılan temizlik çalışmalarında kilise zemininde çeşitli mezarlar bulunmuş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kilisesi'nin kuzey duvarında ve kemer yüzeylerindeki freskolar hala görülebiliyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Freskolarda, kiliseye adını veren Meryem'in ölüm sahnesi (Koimesis) seçilebilmekte.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kompozisyonun sol tarafında, İsa'nın kucağında Meryem'in çocuk ruhu, sağ tarafta ise başları haleli, öne hafifçe eğilmiş aziz figürleri yer alıyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Apsis önündeki payeleri birbirine başlayan kemer karınlarında ve paye yüzlerinde de ayakta, boydan resmedilmiş Meryem ve aziz tasvirleri bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Kilisenin doğusuna geniş bir mekan eklenmiş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Dikdörtgen planlı olan bu mekan biri günümüze gelememiş dört ayak ile bölünmüş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yapılan kazılarda tespit edilen ocak nişleri ile tahıl veya sıvı gıdaların saklandığı çukurlar, buranın bir manastır yemekhanesi (trapeza) olduğunu ortaya koyuyor.

Loading...