Sözcü Plus Giriş
GALERİ Kırgızistan'ın tek dünya mirası: Süleyman Dağı 24 Eylül 2019 10:27
1 Kırgızistan’ın yaklaşık olarak 1 milyona yakın nüfusuyla en büyük ikinci şehri olan Osh’ta bulunan tek dünya mirası Süleyman Dağı, yılın her mevsimi turistlerin ilgi odağı halinde.
2 Fergana Vadisi’nde bulunan bu yer 3 bin yıllık geçmişi olan şehrin merkezinde bulunuyor.
3 Süleyman Dağı’nın yüksekliği 100 ila 150 metre arasında değişirken uzunluğu ise yaklaşık 1.5 km.
4 Bu tarihi yerin girişinden adımınızı attığınızda tarihi İpek Yolu’nu oluşturan önemli yerlerden bir tanesinde olduğunuzu hissediyorsunuz.
5 Kırgızistan’ın eski başkenti olan Osh’ta gücü ve güveni simgeleyen dokusuyla Süleyman Dağı bu şehirde yaşayanlara tarihinin görkemini hatırlatmada yardım ediyor.
6 Hazreti Süleyman’ın adıyla anılan Süleyman Dağı, Kırgızistan’ın güneyinde Tanrı Dağları ve Pamir Dağları arasında yer alarak daha da önemli bir konuma yükseliyor.
7 Bir zamanlar Müslüman ve Müslümanlık öncesi hacılar için ayrı bir yeri olan bu bölgede bulunan kayaların, Fergana Vadisi’nde aniden yükseldiği ve bu şekle geldiği kulaktan kulağa asırlarca süre gelmiş.
8 Taht-ı Süleyman veya Süleyman'ın Kutsal Dağı adlarıyla da anılan bu tarihi yer, 16'ncı yüzyıla kadar "Güzel Dağ" ismiyle biliniyordu.
9 Hazreti Süleyman'ın, Osh kentini ziyaret ettiği ve buradaki yüksek bir tepeye çıkarak dua ettiği rivayet edildiğinden buraya Süleyman Dağı adı verildi.
10 Dağdaki her taş, çeşme ve mağarayla ilgili birer efsane anlatılıyor.
11 Efsanelerden birine göre, Hazreti Süleyman'ın bu dağda namaz kıldığı, dua ettiği, dinlendiği ve yattığı yerde vücudunun izi kaldığı söylenmekte.
12 Bundan dolayı dağa farklı gözle bakıldığında başı doğuya gelen uyuyan bir insan şekli görüldüğüne inanılıyor.
13 Dağı, yatan bir hamile kadına benzetenler bulunduğundan burası çocuğu olmayan bazı kadınlar tarafından da ziyaret ediliyor.
14 Hazreti Muhammed'in de dağı ziyaret edip dua ettiğine inanıldığı için Süleyman Dağı, Müslümanlar tarafından kutsal sayılıyor.
15 Mağaralardan damlayan sular, Hazreti Süleyman'ın gözyaşlarını temsil ediyor.
16 Müzede ise Osh'un en eski dönemlerine ait tarihi buluntular sergileniyor.
17 Tarihte Türkler'in ilk imparatorlukları bu coğrafyada kurduğu, Karahanlılar'ın burada ortaya çıktığı biliniyor.
18 Bu yüzden Oş şehri ve çevresinde bulunanlar hem İslam dünyası hem de Türk dünyası için ayrı bir öneme sahip bulunuyor.
19 Müslümanlar ve Türkler için kutsal kabul edilen bu yere başkent Bişkek’ten hava yolu ile 45 dakika kara yolu ile de yaklaşık 10 saate ulaşabilir ve tarihi öneme sahip Osh şehrini ve Süleyman Dağını ziyaret edebilirsiniz.
20
21
22
23
24