Sözcü Plus Giriş
GALERİ Malawi'de çay işçilerinin zorlu yaşamı 3 Aralık 2018 14:55
1 Dünyanın en fakir 7. ülkesi Malawi'de, halkın yüzde 90'ı kırsal kesimde yaşıyor.
2 Ülkenin en önemli gelir kaynağı tarım ve tarım ürünleri içinde çay önemli bir yer tutuyor.
3 1800'lere kadar kendi çaylarını yetiştirmemiş olan Malawililer, İngilizler'in Afrika'yı sömürgesi altına aldığı yıllarda bölgeye getirdiği akşam çayı geleneğinin de etkisiyle başladıkları üretimi halen sürdürüyor.
4 Günümüzde Malawi çayı, zengin aroması ve doygun tadıyla ünlü.
5 Malawi, çay üretiminde Kenya'dan sonra en yüksek ihracatı yapan 2. Afrika ülkesi.
6 2013 yılı sonunda 2,3 milyon kg çay üretimi olan Malavi, Afrika kıtasının toplam çay üretiminin yüzde 10'unu sağlıyor.
7 Ülkede çay yetiştirilen alanların büyük çoğunluğunu İngilizler işletiyor ve toplanan çayların yüzde 90'ı Birleşik Krallık ve Güney Afrika'ya ihraç edilmek üzere ilkel koşullardaki fabrikalarda işlenerek paketleniyor.
8 Malawili tarım işçileri geniş yüzölçümüne sahip bu alanlarda düşük ücretlerle çalışıyor.
9 Günlük 40-50 kilo arasında çay toplama zorunluluğu olan işçilerin çoğu, sırtlarındaki yıpranmış sepetlerle çay bahçelerinde uzun saatler geçiriyor.
10 Bu yorucu temponun karşılığında işçilere ödenen günlük ücret ise sadece ortalama 2 dolar oluyor.
11
12
13