Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri: Cenab-ı Ahmet Paşa Camii

Ulucanlar Caddesi’ndeki Cenab-ı Ahmet Paşa Camisi, Osmanlı mimarisinin büyük ismi Mimar Sİnan'ın Ankara'ya inşa ettiği tek eseri olma özelliğini taşıyor.

Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri: Cenab-ı Ahmet Paşa Camii

Giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1566 yılında Anadolu Beylerbeyliği yapan Cenabı Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığı yazılan cami, aynı zamanda Ankara'nın en eski camilerinden biri.

Cami, 13.9 x 13.9 metre ölçülerinde kare plânlı olup, ibadet mekânı merkezi bir kubbe ile örtülmüş.

Mimarisinde ise Ankara'nın kesme taşı kullanılmış.

Son cemaat yeri üç mermer sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülü olan Cenab-ı Ahmed Paşa Camii’nin kubbeleri kurşun kaplı.

İbadet mekânı üç sıra halindeki 32 pencere ile aydınlatılan caminin minber ve mihrabı oldukça sade tasarlanmış.

İbadet mekânını örten büyük kubbe ise 16 pencereli bir kasnak üzerine oturmuş.

Kubbenin iç kısmı ve eteklerinin bezendiği kalem işleri görülmeye değer.

Camiyi yaptıran Cenabı Ahmet Paşa, Gürcü asıllı Osmanlı Devlet Adamıydı. Sarayda kilerbaşı ve çaşnigirbaşı görevlerinde bulunmuş, Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim’in Kütahya’daki valiliklerinden dolayı Ankara’da oturmak üzere Anadolu Eyaleti valisi olmuştu.

1565 senesine kadar uzun müddet burada kalan Cenabı Ahmet Paşa Ankara’da vefat etmişti.

Loading...