Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Muş gezilecek yerler: Anadolu şehirlerimizden Muş’un adı nereden geliyor?
Muş gezilecek yerler: Anadolu şehirlerimizden Muş’un adı nereden geliyor?
İlk çağ tarihi Urartularla başlayan Muş, Medler, Persler, Makedonya Krallığı, Partlar, Sasaniler, Roma, Bizans, Selçuklular ile devam pek çok medeniyetin izlerini taşımakta. İşte size Muş'un tarihi ve turistik yerleri...
Seyahat 18 Mayıs 2018 - 10:25

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesini sağlayan Bizanslılarla Selçuklular arasında geçen ünlü Malazgirt Savaşı Muş topraklarında gerçekleşti. Anadolu Türk tarihi içinde büyük öneme sahip olan Muş’un gezilecek yerlerini haberimizde bulabilirsiniz…

Arapça da “şeffaf, parlak”, Farsça da ise “nehirlerde yolcu taşıyan küçük gemi” anlamlarına gelen Muş'un ilk olarak ne zaman kurulduğu ve adının kaynağı kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre adının ‘sulak, verimli otlak' anlamına gelen ‘Muşa' kelimesinden, bir başka rivayete göre ise M.Ö.12.yy'da yukarı Dicle Vadisine yerleştikleri bilinen Muşkiler'den geldiği ileri sürülmektedir. Şimdi; Tarihe yön veren büyük devletlerin egemenliğinde kalmış olan Muş’un gezilecek önemli yerlerinden bazılarını öğrenelim.

MUŞ’UN GEZİLECEK YERLERİ

MUŞ KALESİ

Muş merkezde yer alan kale şehrin en eski yerlerindendir. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte Moğol istilasını müteakip 7. asır ortalarına doğru Hz. Osman zamanında bu çevre ile birlikte kalede savaşlara sahne olmuştur. Mu Kalesi Hz. Ömer döneminde Müslümanların eline geçmiştir. Uzun süren savaşlar tarihi değerlerinin yok olmasına sebep olmuştur. Kalenin batı tarafında tahrip olmuş Arap mezarlığı, Selçukluve Osmanlı mezarlığı karışık ve dağınık bir haldedir. Kale günümüzde yöre halkının başlıca piknik yerlerinden biridir.

ARAK MANASTIRI

Karaçavuş Dağlarının doğu doğrultusunda şimdi yayla olarak kullanılan zirvenin üzerinde kuruludur. Muş merkezine 12 kilometre uzaklıkta Arak (Kepenek) Köyü’nde bulunur. Arak kelimesi Farsça da anlamı şarap demektir. Köyün eskiden üzüm ambarının olduğu ve üzüm şırası çıkarılan bir yer olduğu bilinmektedir. Manastırın 200 – 250 metre ilerisinde büyük bir çan kulesi mevcuttur. Roma – Sasani mücadelesine sahne olan ve 400 yıl boyunca Sasani hakimiyeti altında kalan bölgede, Sasanilerin iyi niyet ve güç gösterisi olarak bu manastırı Romalı mimar ve ustalara yaptırıp hediye ettiği rivayet edilmektedir.

MURAT KÖPRÜSÜ

Bu köprü Selçuklu mimarisi olup ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 1871 tarihli mermerden kitabesinin onarımlarla ilgili olduğu sanılmaktadır. 143 metre uzunluğunda, 4.77 metre genişliğinde ve 16 – 18 metre yüksekliğindedir. 12 gözlü olan köprü günümüzde de kullanılmaktadır.

TÜRKİYE’DEKİ 5 ÖNEMLİ KÜLTÜR MİRASI

ULU CAMİİ

Moloz taştan yapılan ve kitabesi bulunmayan Ulu Camii’nin, avlusunda yatan Şeyh Muhammedi Mağribi tarafından 979'da yaptırıldığı rivayet edilmektedir. 14. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen cami, dikdörtgen planlıdır. Ana mekan, ortada kubbe, yanlarda besik tonoz örtülüdür. Minaresi 1966 depreminde yıkılmış olup, şu anki minare deprem sonrası 1968 yılında yapılmıştır.

YILDIZ HAN

1307 yıllında Miralay Seyfi Bey tarafında inşa edilen bu yapı iki katlıdır. Muş şehir merkezinde yukarı çarşıdadır. 613 metre kare üzerine kurulan hanın birinci katında emanethaneler, kuyumcular, manifaturacılar, bakırcılar ve gümüşçüler çalışırdı. İkinci kat ise otel olarak kullanılmıştır. Her iki katta toplam 52 dükkan olan han, 1916 Rus işgalinde tamamen tahrip edilmiştir.

MALAZGİRT KALESİ

Muş il merkezine yaklaşık olarak 137 kilometre uzaklıkta Malazgirt’tedir. Kalenin Urartular döneminde kaldığı bilinmektedir. Kalenin ilçeyi çepe çepe çevreleyen bir birine parelel iki suru onarılmıştır. Kale gerek İslamiyet'in ilk döneminde gerekse Bizanslar zamanında bir çok savaşa sahne olmuştur. Yapımında Horasan harcı ve siyah taşlar kullanılmıştır. Bu kale eski ismi Berber kalesi olarak bilinir. Malazgirt meydan savaşından sonra bu ismi almıştır.

VARTO KAYALIDERE ÖREN YERİ

Bir Urartu yerleşmesidir. 1965'de yapılan kazılarda bulunmuştur. Kazılarda; kale, tapınak, şarap mahzeni, mezar ve küçük buluntular ortaya çıkarılmıştır. Urartu Kralı II. Sarduri devrine (MÖ.764-735) tarihlenen kale, oldukça sağlamdır. Avlusu taş döşemeli tapınakta, oturur durumda MÖ. 7. yüzyılın tunç aslan heykeli, düğmeler, ok başları, tunç iğneler, aslan avı tasvirli kemer parçaları ele geçmiştir. Bu eserler Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir.

Son güncelleme: 10:52 - 18.05.2018